Video

Bestuur, Ruimte en Samenleving

Op dinsdag 11 mei 2021 vond de commisie bestuur, ruimte en samenleving plaats in congres centrum the Lux - Zeewolde

Op de agenda stond:

  • Conceptraadsvoorstel ontwerp omgevingsvisie 2021 (ter advisering) Portefeuillehouder: W. Prins
  • Concept raadsvoorstel RES 1.0. Flevoland (ter advisering) Portefeuillehouder: W.P. van der Es
  • Conceptraadsvoorstel zienswijze jaarstukken 2020, ontwerpbegroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025 Veiligheidsregio Flevoland (ter advisering) Portefeuillehouder: G.J. Gorter Agendapunt dat direct doorgeleid kan worden naar de raadsvergadering van 27 mei 2021
  • Conceptraadsvoorstel rendementspercentage grondexploitaties t.b.v. vennootschapsbelasting (ter advisering) Portefeuillehouder: W.P. van der Es Meningsvormende discussie (geagendeerd op verzoek van het presidium)
  • Richtinggevende uitspraken doen over Gebiedsagenda EHZ (meningsvormend) Portefeuillehouder: E.J. de Jonge 
Bestuur, Ruimte en Samenleving

Op dinsdag 11 mei 2021 vond de commisie bestuur, ruimte en samenleving plaats in congres centrum the Lux - Zeewolde

Op de agenda stond:

  • Conceptraadsvoorstel ontwerp omgevingsvisie 2021 (ter advisering) Portefeuillehouder: W. Prins
  • Concept raadsvoorstel RES 1.0. Flevoland (ter advisering) Portefeuillehouder: W.P. van der Es
  • Conceptraadsvoorstel zienswijze jaarstukken 2020, ontwerpbegroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025 Veiligheidsregio Flevoland (ter advisering) Portefeuillehouder: G.J. Gorter Agendapunt dat direct doorgeleid kan worden naar de raadsvergadering van 27 mei 2021
  • Conceptraadsvoorstel rendementspercentage grondexploitaties t.b.v. vennootschapsbelasting (ter advisering) Portefeuillehouder: W.P. van der Es Meningsvormende discussie (geagendeerd op verzoek van het presidium)
  • Richtinggevende uitspraken doen over Gebiedsagenda EHZ (meningsvormend) Portefeuillehouder: E.J. de Jonge 
Bestuur, Ruimte en Samenleving
Watch the video
Advertentie