Video

Zeewolde in 2040

In de raadsvergadering van 25 april keurde de gemeenteraad het plan van aanpak over de Toekomstvisie goed. In deze aanpak zal veelvuldig aan de inwoners van Zeewolde gevraagd worden hoe zij de toekomst van Zeewolde het liefst zien. En dit op een pro-actieve manier waarbij de inwoners worden opgezocht.

Zeewolde in 2040

In de raadsvergadering van 25 april keurde de gemeenteraad het plan van aanpak over de Toekomstvisie goed. In deze aanpak zal veelvuldig aan de inwoners van Zeewolde gevraagd worden hoe zij de toekomst van Zeewolde het liefst zien. En dit op een pro-actieve manier waarbij de inwoners worden opgezocht.

De verkregen input zal verwerkt worden in de toekomst visie Zeewolde 2040. Op deze wijze bepalen de inwoners mee welke sfeer het Zeewolde in 2040 uit ademt

In een interview met Stanley Egger legt Winnie Prins uit wat het doel is van dit plan en hoe dit zich verhoudt tot de omgevingsvisie.

Zeewolde in 2040
Watch the video

De verkregen input zal verwerkt worden in de toekomst visie Zeewolde 2040. Op deze wijze bepalen de inwoners mee welke sfeer het Zeewolde in 2040 uit ademt

In een interview met Stanley Egger legt Winnie Prins uit wat het doel is van dit plan en hoe dit zich verhoudt tot de omgevingsvisie.

Advertentie