LOZ redactie
In de bijeenkomst van fractievoorzitters/lijsttrekkers Provinciale Staten 2019-2023 zijn de partijen akkoord gegaan met het aanstellen van informateur Annemarie van Gaal. Deze bijeenkomst werd gehoude...
De Polderwijk groeit en als gevolg daarvan hebben de basisscholen Panta Rhei en Kaleidoscoop meer lokalen nodig. Bij de Panta Rhei komt een verdieping met vier lokalen op het deel van het gebouw waar...
Het grootste windparkproject op land: Windpark Zeewolde (WPZ) bouwt zijn eigen aansluiting op het hoogspanningsnet. WPZ heeft hiervoor een contract afgesloten met ABB. De bouw van het transformatorsta...
Een meerderheid van de Provinciale Staten van Flevoland heeft besloten tot hertelling van de uitgebrachte stemmen bij de Statenverkiezingen van 20 maart 2019. Zo bleek vandaag tijdens de Statenvergade...
Uit onderzoek blijkt dat door de toename van het verkeer op de turboronde bij de kruising Ganzenweg-Knardijk problemen ontstaan.
Op woensdag 10 april van 20.00 - 22.00 uur komt de gemeenteraad naar het buitengebied. U bent van harte welkom in De Beleving, Winkelweg 61 in Zeewolde. De gemeenteraad wil graag van bewoners horen ho...
Gedeputeerde Staten hebben besloten om het subsidieplafond voor de POP3-maatregel ‘Niet-productieve investeringen water’ op te hogen van € 1.900.000 naar € 2.305.000. De ophoging is mogelijk doordat w...
Ziekenhuis St Jansdal Harderwijk organiseert op donderdagavond 11 april 2019 een avond voor partners over borstkanker. Het doel van de avond is om erkenning, herkenning en ondersteuning te bieden aan...
Advertentie