Zakelijk

MKB Schakelteam gaat kleine mkb-bedrijven in Flevoland helpen

Vanaf 1 september kunnen kleine mkb-bedrijven in Flevoland voor hulp kosteloos terecht bij het MKB Schakelteam Flevoland. Het MKB Schakelteam vloeit voort uit de MKB Deal van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) dat is bedoeld om gedurende de periode 2021-2022 regionale en lokale mkb-initiatieven van provincies en gemeenten te versterken.

Het MKB Schakelteam bestaat uit zes ervaren en deskundige mkb-adviseurs uit Flevoland. Tezamen vormen zij één loket waar kleine mkb-bedrijven (2 tot 10 werknemers) gerichte en praktische hulp krijgen bij ondernemingsvraagstukken door hen te verbinden aan de juiste organisatie, subsidie of ondersteuning. De Zeewolder ondernemer en financieel expert René van Schajik is lid van het MKB Schakelteam.

MKB Schakelteam gaat kleine mkb-bedrijven in Flevoland helpen

Eind 2022 wil het MKB Schakelteam tweeduizend kleine MKB-ondernemingen in Flevoland hebben bereikt met gerichte ondersteuning en hulp bij (crisis)vraagstukken. Dat is 20 procent van het totale aantal kleine mkb-bedrijven in Flevoland.

Flevoland is bij uitstek een mkb-provincie. Bij de laatste meting in 2019 was het mkb in totaal goed voor 82% van de Flevolandse werkgelegenheid, ten opzichte van 71% landelijk. Binnen de mkb-bedrijven in Flevoland met 2 tot 10 personeelsleden vond vóór de coronacrisis de grootste (banen)groei plaats ten opzichte van het andere bedrijfsleven. De focus van veel ondernemers ligt op dit moment op het herpakken van de groei, terwijl er gelijktijdig de noodzaak is om vooruit te kijken en nieuwe kansen en mogelijkheden te zien.

• Zeewoldenaar René van Schajik lid van team adviseurs
• Online vitaliteitsscan
• Eén loket voor alle regelingen, subsidies en ondersteuning

Ondersteunen kleine MKB

“Met het MKB Schakelteam spelen we in op deze ontwikkelingen bij ondernemers en ondersteunen we de kleine mkb-bedrijven”, zegt gedeputeerde Jan-Nico Appelman van Economische Zaken. “De kleine Flevolandse mkb-bedrijven kunnen voortaan hulp krijgen bij verschillende vraagstukken waar ze mee worstelen, zoals marketing, strategie, financiering, personeel, organisatie en uitvoering. Dat de thema’s die ondermeer ook in ons mkb-actieplan staan waarmee wij het economische ecosysteem in Flevoland versterken en waarmee we inzetten op opleiding, verduurzaming en de circulaire economie. Door de coronacrisis zijn deze thema’s en activiteiten nog belangrijker geworden, omdat ze ons handvatten bieden voor verandering en nieuwe kansen en mogelijkheden.”

Het juiste loket

“Bij tal van organisaties en loketten in Flevoland is veel kennis en expertise aanwezig”, zegt MKB Schakelteamadviseur René van Schajik van Smart Finance uit Zeewolde. “Toch weet met name de kleine ondernemer in Flevoland niet altijd het ‘juiste loket’ te vinden. Daarnaast geven ondernemers aan dat ze graag één werkgeversbenadering willen. Het MKB Schakelteam gaat ervoor zorgen dat de kleine ondernemer eenvoudig toegang krijgt en het juiste loket weet te vinden. We gaan nu met zes adviseurs kleine mkb-bedrijven kosteloos adviseren en ondersteunen bij het maken van keuzes en vervolgens de stappen die gezet moeten worden.”

Online vitaliteitsscan

Van Schajik legt uit dat aan de basis van het MKB Schakelteam één database ligt waarin alle regelingen, subsidies, kennis en ervaring van 27 partnerpartijen zijn opgenomen. Het gaat om mkb-regelingen van de overheid en van ondermeer alle gemeenten, UWV, de Flevolandse hbo- en mbo-instellingen, Horizon Flevoland, ondernemersverenigingen, brancheorganisaties, MKBDoorgaan en het Zelfstandigen Loket Flevoland, “Aan de hand van een kosteloze, online vitaliteitsscan die makkelijk via de website toegankelijk is, kunnen onze adviseurs de mkb’er snel naar de regeling, subsidie of ondersteuning leiden of hen bij complexe of specialistische vraagstukken doorverwijzen naar de kennis en expertise van één of meerdere partners.”

Ambassadeurs

Omdat ondernemers het vaak prettig vinden om met andere ondernemers te sparren en zaken te bespreken is er een poule van ambassadeurs. Dat zijn niet alleen ervaren ondernemers, maar juist ook startende ondernemers. Zonder uitzondering hebben zij een groot zakelijk netwerk in Flevoland.

Het stimuleren en de versterking van de onderlinge contacten, maar ook het bevorderen van het delen van oplossingen en uitdagingen zijn belangrijke opdrachten aan het MKB Schakelteam. Adviseur Van Schajik: “De deelnemers aan de vitaliteitsscan vormen tezamen feitelijk een pool van (ervarings)deskundigen, één groot kennisnetwerk van kleine mkb-ondernemers. Het profiteren van elkaars ervaringen en het delen van kennis is van onschatbare waarde als je als mkb’er tijd en geld gaat investeren in een bepaalde ontwikkeling, het uitvoeren van een idee of een andere voor de onderneming belangrijke kwestie.”

Mkb-ondernemers met 2-10 werknemers kunnen een afspraak maken met het MKB Schakelteam op de website www.mkbschakelteam.nl

Advertentie