Zakelijk

Succesvolle lancering Logistiek Cluster

Op donderdag 1 oktober vond bij Windesheim in Almere de lancering plaats van het nieuwe Logistiek Cluster Flevoland. Dit is een initiatief van de gemeenten Almere, Lelystad en Zeewolde, Hogeschool Windesheim, het ROC van Flevoland, Horizon Flevoland en Win4All – Economic Board Flevoland en wordt onder meer gesteund door organisaties zoals Lelystad Airport Businesspark en Werkbedrijf Lelystad.

Logistieke hotspot

Het Logistiek Cluster Flevoland brengt ondernemers, onderwijs en overheid bij elkaar om nadere invulling te geven aan de Logistieke Hotspot Almere-Lelystad-Zeewolde.

images/nieuws/2020/logistieke-hotspot.webp

Deze eindigde dit jaar nog als derde op de lijst van logistieke toplocaties in Nederland.

De initiatiefnemers willen de logistiek in de regio graag structureel versterken door invulling te geven aan de programmalijnen: Opleiden & Arbeidsmarkt, Innovatie & Business Development, Infrastructuur en Regionale Promotie/Logistieke Hotspot.

Tijdens de kick-off boog een mix van ondernemers, overheid en regionale onderwijsinstellingen zich in een online bijeenkomst over de toekomst van ondernemen, leren en werken in de logistieke keten in de hotspot Almere-Lelystad- Zeewolde.

Kwartiermaker Serge Hollander “We hebben vandaag een belangrijke stap gezet in het optimaal faciliteren van de logistiek in deze regio. De regio draagt de logistiek een warm hart toe. In de beste traditie van de polder zijn partijen hier bereid om samen te werken. We kijken er naar uit om samen de schouders te zetten onder het Logistiek Cluster Flevoland.”

Samen Logistiek Flevoland op de kaart zetten

Egge Jan de Jonge, wethouder EZ van Zeewolde, zei: “Flevoland en Zeewolde staan inmiddels stevig op de logistieke kaart van Nederland. Het Logistiek Centrum Flevoland is dan ook een logisch gevolg op deze ontwikkeling waarbij innovatie leading is! Gemeente Zeewolde participeert dan ook graag actief in dit initiatief.”

Transportondernemer Rob Bouwheer van Bouwheer Zeewolde BV zei: “Als logistiek bedrijf EN als servicepartner voor transporteurs zijn wij enthousiast over het Logistiek Cluster Flevoland. Als je wilt ontwikkelen sta je samen sterker!”

Bron: Zeewolde Zakelijk

Advertentie