Zakelijk

Voorsorteren op de toekomst

Woensdagmorgen 24 februari presenteerde de gemeente Zeewolde samen met de Provincie Flevoland haar plannen voor een groot Datacenter. Hiermee willen de gemeente en de provincie voorsorteren op de toekomst.  Het datacenter zou bedoeld zijn voor een data-gigant uit Amerika, maar een naam wil men nog niet prijsgeven.

Wens in vervulling

Volgens Wethouder Egge Jan de Jonge is de komst van dit datacenter van belang voor de gehele regio. “Uitbreiding Trekkersveld is een lang gekoesterde wens van ondernemers en de gemeente Zeewolde, om de economische ontwikkeling in Zeewolde te kunnen blijven voortzetten”.

Wij sorteren voor met Datacenter Zeewolde

Het datacenter zou goed moeten zijn voor ruim 400 arbeidsplaatsen, met daarbij de kanttekening dat de vijf datahallen en bijgebouwen gerealiseerd moeten zijn. Gedurende het bouwproces zou het gaan om circa 1000 arbeidsplaatsen die met de realisatie van het datacentrum gemoeid zijn. Dit zal een tijdsbestek van 5 tot 7 jaar in beslag nemen.

Omgevingsvergunning

Het datacenter zal gerealiseerd moeten worden op het Trekkersveld fase IV. Hiervoor is reeds het nodige in gang gezet waarbij het Ontwerp Bestemmingsplan, MER en geluidszone vanaf heden ter inzage liggen. Doelstelling is dat medio juli 2021 de omgevingsvergunning afgegeven kan worden. 

Vier pijlers

Bij de ontwikkeling van Trekkersveld IV zijn 4 belangrijke pijlers: 

  1. Energie
  2. Kennis
  3. Werk
  4. Ruimte

Deze vier pijlers zijn het fundament voor de ontwikkeling van het datacenter. Als het gaat om energie dan is restwarmte van het datacenter een kans voor de gemeente Zeewolde en de regio. Daarnaast liggen er ook kansen voor het onderwijs en maatschappelijke organisaties. 

Voor de onderliggende documenten kijkt u op de website van de gemeente Zeewolde

 

Eindredactie: Marianne Guldemond

Advertentie