Dit jaar werd de 15e monteursverkiezing van Flevoland gehouden. Zeewoldenaar Koen Brouwer, monteur bij Auto Brouwer won deze editie. Ook vorig jaar viel een automonteur van een Zeewoldens ...

Het is nog niet duidelijk of de, voor volgend jaar, voorgenomen verhogingen van de waterschapslasten doorgaan.Het Waterschap Zuiderzeeland heeft voor 2019 een verhoging van die lasten met 4% ...

Na jaren dromen, durven en doen opende gedeputeerde Appelman van provincie Flevoland samen met wethouder Sparreboom vandaag Flevokust Haven. Flevokust Haven is de nieuwe buitendijkse multimodale ...

Gedeputeerde Staten van Flevoland reageert positief op de Miljoenennota 2019 en begroting 2019, die dinsdagmiddag in Den Haag zijn gepresenteerd. Het college is blij dat het Rijk nadrukkelijker naar ...

De provincie Flevoland heeft Staatsbosbeheer opdracht gegeven om het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen terug te brengen naar 1.100 dieren. Op 11 juli was hiertoe al besloten door ...

Het grootste Flevolandse evenement voor beeldende kunst. Al sinds 2006, kan het publiek tijdens het eerste weekend van oktober op vele locaties in Lelystad genieten van mooie beeldende ...

8 september opende minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur & Waterstaat) de Marker Wadden.Het publiek kon na lang wachten dit weekend voor het eerst het hoofdeiland bezoeken en daar ...

Afgelopen weekend (7 tot en met 9 september) vond op het Scoutinglandgoed het Oempa Loempa Festival plaats.Een weekend vol “Verbinding”; in alle vrijheid, dansen, lachen leren en genieten. Er ...

12 tot en met 15 september staat het Walibi-terrein weer in het teken van Agrotechniek. De vijfde editie heeft het thema 'Precisielandbouw’ en ‘de optimale bodem’ . Honderden fabrikanten, ...
LAAD MEER ARTIKELEN