Zeewolde

Adviescommissie buigt zich over nieuwe kunstopdracht voor Zeewolde

Gemeente Zeewolde gaat een nieuw kunstproject realiseren in de openbare ruimte. Wethouder Egge Jan de Jonge heeft een adviescommissie gevraagd om een kunstenaar te selecteren. Het is de bedoeling dat het kunstwerk straks deel uitmaakt van de collectie land art van Flevoland.

Inmiddels is een adviescommissie samengesteld die het thema van de kunstopdracht gaat bepalen en een kunstenaar zal selecteren. De commissie bestaat uit twee inwoners van Zeewolde en vijf mensen met professionele ervaring in de kunst en landschap.

Adviescommissie buigt zich over nieuwe kunstopdracht voor Zeewolde

De adviescommissie bestaat uit:
- Marlinda Mitra, landschapsontwerper Bureau Maris
- Sebastián Díaz Morales, beeldend kunstenaar
- Olga Ruitenbeek, artistiek leider M.
- Hilde de Bruijn, artistiek leider Kunstexpeditie Into Nature
- Anja Blink, voorzitter stichting De Verbeelding
- Asli Rijsemus-Toy, inwoner van Zeewolde
- Truus Visser, inwoner van Zeewolde

Bij de start van de eerste vergadering, die inmiddels heeft plaatsgevonden, heeft wethouder Egge Jan de Jonge met de commissieleden gedeeld wat het college van burgemeester en wethouders belangrijk vindt voor Zeewolde. De commissieleden hebben vervolgens idealen en wensen voor het nieuwe kunstwerk uitgewisseld. De leden lieten kunstprojecten aan elkaar zien die wat hen betreft gezien kunnen worden als voorbeelden voor het nieuwe kunstwerk in Zeewolde. Aan de hand van die voorbeelden zijn wensen, verwachtingen en randvoorwaarden in kaart in gebracht. Dit wordt in een volgende vergadering nader uitgewerkt.

Over het kunstproject

Het is de bedoeling dat het kunstwerk straks deel uitmaakt van de collectie landschapskunstwerken die door de hele provincie in het landschap staan - een beslissing die uiteindelijk door de provincie gemaakt wordt. Aardzee van Piet Slegers en Sea Level van Richard Serra (tegenover de Verbeelding) zijn voorbeelden van landschapskunst in Zeewolde. Het hele traject naar het nieuwe kunstwerk wordt begeleid door Stichting Land Art Flevoland. In de toekomst komt de gehele collectie landschapskunst onder de hoede van M., het museum in oprichting voor immersieve kunst en landschapskunst.

Planning

De adviescommissie komt drie keer bij elkaar om het thema van de kunstopdracht te bepalen en de kunstenaar te selecteren die een opdracht krijgt voor het maken van een schetsontwerp. De samenstelling en diversiteit van de collectie als geheel zal in de keuze voor onderwerp en kunstenaar worden meegewogen. Het is de bedoeling om vóór de zomer een kunstenaar de opdracht te geven om een schetsontwerp te maken en deze in het najaar te beoordelen.

Advertentie