Loading...

Buitenplaats Horsterwold zoekt dialoog
Buitenplaats Horsterwold zoekt dialoog

Buitenplaats Horsterwold werkt aan positief perspectief en zoekt de dialoog met de gemeente. De uitnodiging naar de gemeente is 10 december verstuurd. 

Dit meldt de nieuw aangestelde woordvoerder en communicatieadviseur die is aangesteld door de VvE van de buitenplaats.
"De gemeente Zeewolde kan met een beetje goede wil van het dossier-Buitenplaats Horsterwold toch nog een succes te maken. Wat daarvoor nodig is? Een aanpassing van het bestemmingsplan."

De beweging naar (semi-)permanente bewoning op recreatie- en vakantieparken is eind 2018 landelijk ingezet door het actieplan van minister Ollongren. Dat was deels een antwoord op de sterk gegroeide woningnood in ons land. Maar ook speelde volgens de bewindsvrouw mee dat de meeste recreatie- en vakantieparken erg moeilijk te exploiteren blijken, met als een van de gevolgen verpaupering. Dankzij nieuw beleid is bij verscheidene recreatie- en vakantieparken inmiddels verbetering zichtbaar. Men kan daar weer optimistisch zijn over de toekomst en er kan ook weer geïnvesteerd worden. Dus ook nieuwe economische impulsen zijn dankzij een andere benaderingswijze goed mogelijk.

"Waarom wil de gemeente Zeewolde deze goede voorbeelden – waarvan er sommige heel dichtbij zijn, zoals in Harderwijk en Dronten – niet volgen? Daarmee zou ze af zijn van het peperdure handhavingsbeleid; beleid dat door de bewoners van Buitenplaats Horsterwold ook nog eens als criminaliserend wordt ervaren. De grootschalige, vaak intimiderende controleactie 27 november jl. was het dieptepunt in inmiddels een lange reeks. Een stevige klacht is dan ook bij de gemeente gedeponeerd."

"Het gemeentelijke beleid heeft volgens velen bovendien tot drastische waardevermindering van de woningen geleid. Hierover is het laatste woord nog niet gesproken. De mogelijkheid van het indienen van een of meer schadeclaims wordt momenteel juridisch onderzocht."

De Vereniging van Eigenaren van Buitenplaats Horsterwold heeft de afgelopen maanden veel energie gestoken in het opzetten van een meerjarenplan. De onderdelen: verduurzaming en modernisering van het park, compensatie van geleden schade en genoegdoening voor toegebracht emotioneel leed plus verruiming van de bestemming. Hiernaast wil de VvE meer naar het dorp zelf toe groeien, bijvoorbeeld door tijdelijk leegstaande woningen aan te bieden aan Zeewoldenaren die dringend om woonruimte verlegen zitten. Ook het vanaf het voorjaar organiseren van open dagen maakt deel uit van het strategisch plan. En tot slot wil de vereniging meer de dialoog zoeken met het plaatselijke bedrijfsleven en de middenstand. Maar het voornaamste is en blijft herstel van de relatie met het gemeentebestuur. Een uitnodiging voor een open, opbouwende samenspraak gaat morgen de deur uit.