Zeewolde

Gemeente en politie gaan samen ‘de boer op’

In de strijd tegen ondermijning in het buitengebied van gemeente Zeewolde leggen de politie en boa’s gezamenlijk bezoeken af aan de bewoners van het buitengebied. Deze bezoeken vinden plaats tijdens de week van het buitengebied die in heel Flevoland plaatsvindt van 31 mei tot en met 6 juni. Doel van de bezoeken is om op een laagdrempelige wijze het gesprek aan te gaan over (signalen van) ondermijning. De week van het buitengebied is een gezamenlijk initiatief van de Flevolandse gemeenten en de politie ondersteund door het Districtelijk Team Ondermijning Flevoland.

Vergroten bewustwording, signalen leren herkennen

De Flevolandse gemeenten investeren samen met andere overheidspartners al geruime tijd in de aanpak van ondermijning. Vanwege de uitgestrektheid van het buitengebied is het deels nog een blinde vlek. Daarnaast kunnen agrariërs financieel kwetsbaar zijn en speelt de verwachte grote hoeveelheid vrijkomende agrarische bebouwing (VAB’s) een rol.

Gemeente en politie gaan samen ‘de boer op’ tijdens week van het buitengebied

Lege loodsen en schuren op hun beurt zijn aantrekkelijk voor criminelen om te huren om er vervolgens drugs in te produceren.

Een belangrijk doel van de gesprekken is daarom om bewoners bewust te maken van de signalen en gevaren van ondermijning en het verhogen van de meldingsbereidheid. Ook willen we inzetten op het versterken van de vertrouwensband tussen overheid en inwoners.

Meld Misdaad Anoniem campagne

Tegelijk met de week van het buitengebied loopt in de gemeenten Dronten, Zeewolde en Noordoostpolder een campagne van Meld Misdaad Anoniem die erop gericht is de meldingsbereidheid over mogelijke misstanden in het buitengebied te vergroten. Indien iemand een vermoeden heeft van ondermijnende of anderszins illegale activiteiten, dan kan men deze anoniem melden via 0800-7000. De campagne speelt zich voornamelijk af op social media en wordt ondersteund door flyers en posters. De looptijd van de campagne is 3 x 3 weken, verspreid over een periode van 13 weken.

Ondermijning

We spreken over ondermijning als faciliteiten in de bovenwereld gebruikt worden om zaken in de onderwereld mogelijk te maken. Door deze verwevenheid verzwakt onze rechtsstaat. Gemeenten, Openbaar Ministerie, politie en Belastingdienst trekken samen op om ondermijning tegen te gaan. We treden hierbij als één overheid op omdat we op deze manier met zowel strafrecht, bestuurlijke maatregelen, toezicht, preventie en andere maatregelen effectief kunnen optreden tegen misstanden. Ondermijning tegengaan kan de overheid niet alleen. Ziet u zaken die volgens u niet kloppen? Meld deze dan bij de gemeente, wijkagent (via politie.nl) of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Advertentie