Loading...

Rotary project ‘Landmark tulp' krijgt gestalte

Serviceclub Rotary Zeewolde boekt goede vooruitgang met haar jubileum-project t.w. de realisatie van een Landmark in de vorm van een tulp op het Zeewolder Tulpeiland. Dat is dan ook de achtergrond dat recentelijk de stichting Landmark Tulp Zeewolde is opgericht, onder het toeziend oog van Notaris Loes van der Valk, zelf lid van Rotaryclub Zeewolde. Naast Wim van den Noort als voorzitter zijn de beide andere leden van het stichtingsbestuur Mannes Schoppink (dit jaar clubvoorzitter) en Cees de Vries als niet Rotarylid.

Uitwerking plannen

Achter de schermen wordt driftig doorgewerkt aan de uitwerking van de plannen. Niet alleen in de zin van een technisch realiseerbare uitvoering van de 15 meter hoge landmark, maar ook aan de kant van de financiering van het project. Stichtingsvoorzitter Wim van den Noort daarover: ‘Na een fase waarin we vooral werkten vanuit een ‘artist impression’ van de landmark hebben we nu de contouren van de werkelijke vorm vrijwel rond. De TU studenten Industrial Design uit Delft hebben ons op een mooi spoor gezet voor de uitvoering van de tulp. Nu zijn we samen met hen met een gespecialiseerd ingenieursbureau uit Utrecht aan het kijken naar het best passende materiaalgebruik. De ingenieurs maken aan de hand daarvan ook de berekeningen voor de treksterktes en de fundering’.

De planning is dat dit najaar het project de toetsingsprocedure ingaat bij de provincie en dat na productie in het 2e kwartaal van 2019, de Landmark Tulp over een jaar onthult kan worden. Inmiddels zijn de beoogde vijf Founding Partners gevonden. Het zijn naast de Rotaryclub zelf, Wolter Koops, De Realisatie, Total Nederland en Van Peperzeel. Deze ondernemingen zijn enthousiast over het project en hebben zich op grond van maatschappelijke overwegingen verboden aan het project. Daarmee is inmiddels bijna de helft van de benodigde funding gerealiseerd. Na de vakantieperiode zal een start worden gemaakt met het aantrekken van o.a. lokale business partners en andere stakeholders, waaronder natuurlijk ook de bevolking van Zeewolde.

Cadeau 

De realisatie van de Landmark Tulp is als jubileumproject en cadeau van en voor alle Zeewoldenaren. Een belangrijke Rotary doelstelling is ‘Service above self’ oftewel ‘dienstbaarheid boven eigen belang’. Het past de Zeewolder Rotarians dan ook heel goed om dit project aan te jagen, te coördineren en om alle benodigde partijen te enthousiasmeren om als partner deel te nemen.

Rotaryclub Zeewolde heeft zich verzekerd van de steun van de gemeente Zeewolde, die met name faciliterend haar medewerking zal verlenen. Het tulpeiland is gemeentelijk eigendom.

Kijk voor info ook op de speciale website van het project www.landmark-tulp.nl

*
Op de foto v.l.n.r.: staand Enno Graal (bestuurslid Rotaryclub), Cees de Vries (penningmeester stichting), Mannes Schoppink (huidig voorzitter Rotaryclub) en zittend Wim van den Noort (voorzitter stichting), Loes van der Valk (notaris).