Zeewolde

Specifieke opvanglocatie was niet voorhanden

“Inmiddels zijn er in Zeewolde om en nabij de zeventig Oekraïners, die voor het grootste gedeelte opgevangen worden door mensen uit Zeewolde die contacten hebben in Oekraïne.” Dat laat burgemeester Gerrit Jan Gorter weten in het radioprogramma Zeewolde Kiest.

De gemeente Zeewolde is druk doende eigen locaties te krijgen waar Oekraïners opgevangen kunnen worden, gaf Gorter aan. Eén locatie die nu al gebruikt wordt, is de RCN-camping, waar door de gemeente voor een half jaar een aantal huisjes worden gehuurd en momenteel 21 Oekraïners zijn ondergebracht. Verder is nog een aantal locaties in beeld, maar Gorter wacht nog tot de handtekeningen gezet zijn.

Specifieke opvanglocatie was niet voorhanden

Wel is onderwijs geregeld (voor de kinderen boven de twaalf jaar - er lopen nog gesprekken met het basisonderwijs) en kunnen Oekraïners op meerdere momenten (waaronder vanmiddag van 13.30 tot 16.30 uur en morgenmiddag van 13.30 tot 16.30 uur) bij de gemeente leefgeld aanvragen.

Maar Zeewolde zit niet stil, benadrukt de burgemeester. “We kijken nu naar de gezinnen die al Oekraïners onderbrengen en vragen hen of ze het nog aankunnen of dat ze liever hebben dat hun gasten naar een volgende gemeentelijke locatie gaan. Dat doen we omdat deze Oekraïners al in Zeewolde zijn en op die manier de Oekraïners alsmede de mensen die hen momenteel nog onderdak verlenen beiden meer privacy krijgen. En er komt straks een moment dat er ook ‘Oekraïners van buiten’ binnenkomen.”

In 2015 ten tijde van de Syrische vluchtelingenstroom was Zeewolde de eerste Nederlandse gemeente waar een asielzoekerscentrum kwam, geeft Gorter aan, maar “ons voormalige azc zit nu vol met arbeidsmigranten”. Daarom was een specifieke locatie nu niet voorhanden. “Elders in Nederland staan huizen van woningbouwcorporaties leeg, zijn grote hotels beschikbaar of kunnen leegstaande panden ingezet worden. Maar dat hebben we hier allemaal niet, dus wij proberen hier op een andere manier invulling aan te geven.” Hoe dat gebeurt, blijft dus nog even de vraag. “Het zou kunnen dat we van de zomer genoodzaakt zijn tenten neer te zetten, maar daar vind ik het nu nog niet de tijd voor.”

Zorgpunt

Burgemeester Gorter deelt nog wel een zorgpunt. “Zeewolde heeft het verzoek gekregen dat we met spoed moeten kijken naar tijdelijke huisvesting voor statushouders. Dus het wordt erg druk op de woningmarkt. We krijgen asielzoekers, statushouders en Oekraïners én we hebben nog heel veel jongeren uit ons eigen dorp die ook graag een woning willen. En de wachtlijst bij Woonpalet is lang. Dus we hebben op dit moment wel een zorg.”

Audio fragment(en)

Advertentie