Politiek

Mogelijk 'werkvakantie' voor raadsleden

De nieuwe raadsleden van Zeewolde krijgen wellicht een meerdaags werkbezoek in het vooruitzicht gesteld.

Aanleiding is grip krijgen en houden op het sociaal domein. Voorzitter Teun Schaap kwalificeerde het sociaal domein-vraagstuk tijdens de raadsinformatieavond in de Lux als “een veelkoppig monster”, dat een speciale aanpak vereist. Hij geeft aan dat de nieuwe raadsleden wellicht zouden kunnen overwegen “twee dagen in een hok” te gaan zitten.

Schaap: “Dat is goed voor de sociale cohesie en dan nemen we echt serieus de tijd om ons over dit vraagstuk te laten voorlichten door deskundigen, discussie te voeren, enzovoorts.” Wethouder Egge Jan de Jonge staat daar niet onwelwillend tegenover: “Het kan en wij kunnen dat faciliteren met de ambtenaren.”

Mogelijk 'werkvakantie' voor raadsleden
Advertentie