Loading...

Alles goed geregeld voor nu en later
Alles goed geregeld voor nu en later

Wat komt er kijken bij het overlijden?

Helaas komen er bij het overlijden veel emoties met zich mee. Ondanks dat, moet er toch een begravenis of crematie worden geregeld. U moet nadenken over de wensen van de overledenen terwijl u liever wilt rouwen om het verlies van uw dierbare. Om dit te verkomen, kunt uw dierbare een levenstestament en/of testament opmaken.

Levenstestament

Het kan iedereen overkomen: zelf geen beslissingen meer kunnen nemen. Bijvoorbeeld door ziekte of een ongeval. Maar ook door het ouder worden. Op dat moment komt de administratie en welbevinden in de knel. Met het zelf benoemen van de levensexecuteur in een levenstestament wordt er voorkomen dat er een onbekende mentor of bewindvoerder toegewezen wordt die niet op de hoogte is van persoonlijke wensen. Door een volmacht te regelen in een levenstestament is het mogelijk een zelf gekozen persoon te machtigen die de administratie of zorg overneemt.

Testament

In Nederland is het in de wet geregeld wie de bezittingen erft van iemand die overlijdt. In het kort is dat familie. Als iemand hiervan wil afwijken, dan moet dat in een notariële akte vastgelegd worden. Bijvoorbeeld het vermogen aan een goed doel nalaten. Of aan iemand anders nalaten dan familie. Maar bijvoorbeeld ook om te vermijden dat er veel erfbelasting betaald moet worden. Daarnaast is het verstandig om in een testament een executeur te benoemen. Als er geen executeur is benoemd, zijn de erfgenamen gezamenlijk verantwoordelijk voor het afhandelen van de nalatenschap. Als er sprake is van onenigheid in de familie, of er zijn alleen verre familieleden of er is een complexe nalatenschap, kies dan voor een onafhankelijke executeur.

Nabestaandenzorg

Op 8 juni jl. is de Stichting Nabestaandenzorg Flevoland opgericht onder het motto ‘Alles goed geregeld voor nu en later!’
Baukjen Anema, André Groenewegen en Wilko Knol zijn de oprichters van de Stichting. Het idee om een Stichting op te richten komt voort uit de behoefte die Baukjen en Wilko in hun werk als nabestaandenbegeleiders tegenkomen: de eigen regie houden over je leven.

Wilko: “We hebben beiden gemerkt dat de mogelijkheden en het belang van een levenstestament en testament vaak onvoldoende bekend zijn. En dat is erg jammer want met een levenstestament en testament hou je de regie zelf in handen. Tijdens en na je leven. De toegevoegde waarde van Stichting Nabestaandenzorg Flevoland is dat we als gecertificeerde nabestaandenbegeleiders het proces van het maken van een levenstestament of testament begeleiden van a tot z. Van de inventarisatie van de wensen, het maken van een levensdossier, de afspraak bij de notaris, tot een concreet levenstestament of testament conform de wensen. En we bieden aan dat we de wensen die worden vastgelegd, kunnen gaan uitvoeren als levensexecuteur, executeur. Ook kunnen we als toezichthouder in een levenstestament vastgelegd worden. En uiteraard kunnen we de nabestaanden terzijde staan bij de afhandeling van een nalatenschap na overlijden.”
Baukjen vult aan: “En door onze samenwerking in deze Stichting versterken we elkaar en zorgen we ook voor continuïteit van onze dienstverlening.”
André: “Wij merken dat veel mensen graag gebruik maken van een professionele onafhankelijke levensexecuteur, toezichthouder en executeur. Men wil de familie of vrienden niet belasten. De Stichting is een neutrale partij waarbij alleen de wens van de betrokkene het uitgangspunt is.”