Regionieuws

COVID-19 Monitor

De provincie Flevoland publiceert iedere twee weken een update over de impact van COVID-19 op Flevoland. Het doel van deze monitor is de samenleving te informeren over de impact van de corona-crises op de provincie Flevoland. De coronacrisis is zeer ingrijpend en raakt iedereen. In Flevoland zijn - net als elders in Nederland en op de wereld - maatregelen getroffen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Die maatregelen raken Flevolandse inwoners, bedrijven en instellingen en hebben grote invloed op veel sectoren waar de provincie (mede) een verantwoordelijkheid voor heeft.

COVID-19 Monitor

De update bevat de meest actuele stand van zaken op het gebied van de economische, culturele en maatschappelijke impact:

De impact van corona op de Flevolandse economie is groot en acuut. Vrijwel alle sectoren worden geraakt door de huidige beperkingen waarbij de meeste TOZO aanvragen in de zakelijke en persoonlijke dienstverlening zijn gedaan. Detailhandel, groothandel en ambachten volgt daarna en als derde Horeca, recreatie en catering.

62% van de 11 364 aanvragen komen uit Almere. Het aantal WW-uitkeringen in Flevoland nam in maart met 5% toe ten opzichte van februari, tot een aantal van 6.950 (landelijk: +4,3%). De grootste instroom was er vanuit de horeca en de uitzendbranche. Ondanks de groei van het aantal aanvragen is het aantal in Flevoland nog altijd lager dan in maart 2019

De corona-crises zal naar verwachting leiden tot een toename van de werkloosheid in Flevoland. De werkloosheid zal het grootst zijn in de genoemde sectoren. De effecten van faillissementen zijn in Flevoland op dit moment nauwelijks zichtbaar.

Op veel plekken in Flevoland ontstaan mooie initiatieven om elkaar door deze coronacrisis heen te helpen. Er hebben zich 534 mensen gemeld al vrijwillger bij CMO.

Het kabinet maakt € 300 miljoen extra vrij voor aanvullende ondersteuning van de culturele en creatieve sector

Regionaal zijn provincie en gemeenten, gefaciliteerd door Visit Flevoland, met een aantal Flevolandse ondernemers (zowel dagrecreatie en verblijf-) online het gesprek aangegaan om te bespreken wat de 1,5 meter economie mogelijk voor effect heeft en betekent voor de bedrijfsvoering binnen recreatie en toerisme.
Het volledig rapport vindt u hier in PDF.

Economische impactanalyse

Tegelijkertijd publiceert de provincie een uitgebreide analyse van de impact van COVID-19 op de Flevolandse economie. In deze analyse wordt dieper in gegaan op de effecten per sector en gemeente.

De maatregelen hebben een negatief effect van € 210 mln. op de Flevolandse economie voor elke maand dat de crisis voortduurt. Het directe effect op de productie is € 157  mln., het indirecte effect is geschat op € 53 mln.

In Flevoland worden de detailhandel en uitzendbranche in absolute zin het hardst geraakt. Sectoren als sport en recreatie, logiesverstrekking, creatieve diensten, kunst en amusement staan niet bij de sectoren met de grootste impact, doordat deze in absolute zin kleiner zijn. Relatief gezien zijn dit juist de sectoren waar de effecten het grootst zijn. In Zeewolde worden echter de restaurants en cafés wel het hardste getroffen.

De middenschatting voorziet een relatieve krimp van 1,3% tot 2,1% van het BRP per maand voor de gemeenten in Flevoland. Waarvan de grootste krimp in Zeewolde is het -2,1% Spreek je van absolute zin dan heeft Zeewolde op Urk na, de minste krimp met -19 miljoen euro.

Lees de volledige impactanalyse hier

Advertentie