Regionieuws

Flevoland zet zich in voor behoud van vier landschapskunstwerken

Flevoland zet zich in voor behoud van vier landschapskunstwerken

Provinciale Staten van Flevoland stemden op 13 oktober in om € 500.000 beschikbaar te stellen voor herstel van Flevolands vier oudste landschapskunstwerken. Het gaat om De Groene Kathedraal, Aardzee, de omgeving van het Observatorium en Sea Level. De restauratiewerkzaamheden starten zo snel mogelijk. Gedeputeerde Kunst en Cultuur Michiel Rijsberman: “We hebben besloten om hier een bijdrage aan te leveren zodat deze kunstwerken de uitstraling krijgen die ze verdienen bij aanvang van de Floriade in 2022. Daarnaast waren deze landschapskunstwerken in dermate slechte staat dat restauratie niet langer kon wachten.”

De werkzaamheden aan de vier landschapskunstwerken zijn nogal verschillend. Zo zullen de kwetsbare bomen bij De Groene Kathedraal (1996) in Almere vervangen worden voor nieuwe aanplant. Bij Aardzee (1982) in Zeewolde, worden de verweerde taluds vervangen en worden de contouren en paden strakgetrokken.

De omgeving van het Observatorium (1977) in Lelystad, wordt teruggebracht naar de oorspronkelijke staat om de beleving van het kunstwerk te verbeteren. En bij Sea Level (1996) in Zeewolde, wordt de grijze deklaag verwijderd omdat deze het kunstwerk blijkt aan te tasten.

Hulp van experts

Bij de restauraties zijn verschillende experts, uitvoerders en restauratoren betrokken. Waar nodig wordt advies ingewonnen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De bijdrage van de provincie worden middels een subsidie beschikbaar gesteld aan de eigenaren van de vier kunstwerken: Het Flevo-landschap, gemeente Zeewolde en gemeente Almere. Deze eigenaren dragen ook de zorg voor het reguliere beheer en onderhoud van de kunstwerken. Provincie grijpt deze herstelwerkzaamheden aan om sluitende afspraken te maken met de eigenaren van de landschapskunstwerken over toekomstig beheer en onderhoud.

Verbeteren beleefbaarheid Collectie landschapskunst in Flevoland

Stichting Land Art Flevoland heeft een Masterplan Land Art Flevoland opgesteld. Dit in vervolg op een bijeenkomst met alle beheerders van de kunstwerken, waarin de benodigde herstelwerkzaamheden gezamenlijk zijn geïnventariseerd. De restauraties zijn in het Masterplan gekoppeld aan een aantal erfgoedtoepassingen en publieksvoorzieningen. Op die manier wordt het beheer en onderhoud in de toekomst verduurzaamd en worden de kunstwerken beter inzichtelijk voor het publiek.

Martine van Kampen, curator van Land Art Flevoland: “De landschapskunstwerken van Flevoland vormen een levende collectie. De kunstwerken zelf zijn ook onderdeel van de levende natuur. Groei, bloei en verval horen daarbij. Het gaat erom een evenwicht te vinden tussen de natuurlijke processen, het beschermen van de kunstwerken als belangrijk erfgoed en het bieden van een optimale ervaring aan het publiek.”

Advertentie