Loading...

Fonds Leefbaarheid wordt weer opengesteld
Fonds Leefbaarheid wordt weer opengesteld

Het Fonds Leefbaarheid wordt op 1 september voor de tweede (en laatste) keer opengesteld. Het fonds is bedoeld om projecten te ondersteunen, die er voor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten en met elkaar samenwerken. Hiervoor is in 2019 een bedrag van iets meer dan 1 miljoen euro beschikbaar. Dit is meer dan in 2018, omdat vorig jaar niet het volledig beschikbare bedrag is opgebruikt. De minimale bijdrage uit het Fonds is 10 duizend euro, maximaal 175 duizend euro. Vorig jaar kreeg het fonds bijna 30 aanvragen binnen.

Aanvraagperiode
Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, maar ook gemeenten en andere overheden die projecten hebben die aansluiten bij het doel van het Fonds kunnen een aanvraag voor subsidie indienen. Zij kunnen een maximale bijdrage krijgen van 75% van hun totale begroting.
Aanvragen kunnen tot en met 31 oktober 2018 worden ingediend bij de provincie. Dit kan digitaal via https://www.flevoland.nl/loket/producten/fonds-leefbaarheid-landelijk-gebied-subsidie-18 
Mensen die hulp nodig hebben bij het indienen van hun aanvraag, kunnen, op kosten van de provincie, terecht bij de bureaus Subsidiegezocht.nl en Brands Fundraising&Consultancy.
In januari 2019 besluiten GS welke projecten gehonoreerd worden.

Kijk voor meer informatie op: https://www.flevoland.nl/Dossiers/Agenda-Vitaal-Platteland/Fonds-Leefbaarheid