Loading...

Klachten vanuit Zeewolde over plannen Horst
Klachten vanuit Zeewolde over plannen Horst

Het bestemmingsplan voor Strand Horst is nog maar nauwelijks opgesteld, of de eerste bezwaren vanuit Zeewolde zijn al binnen bij de gemeente Ermelo. Volgens wethouder Hans de Haan is binnenkort ook een bezwaarschrift van de gemeente Putten te verwachten.

De bezwaren zijn vooral gericht tegen de hoogte van de gebouwen. Een inwoner van Zeewolde geeft aan sterk te hechten aan zijn mooie uitzicht naar het oude land en de rust en de ruimte van de randmeren. De plannen voor de aanpak van Strand Horst brengen dit alles in gevaar. Zijn bezwaar richt zich tegen de bouw van twee grote hotels en een grote evenementenhal met bijbehorende congreszalen, welness-, bowling-, sport- en indoorfuncties.

De kritiek is vooral gericht tegen het willen toestaan van een bouwhoogte van minimaal veertig tot maximaal zestig meter hoogte. De geplande bouw van het hotel is, zo vindt de betreffende inwoner, een grove inbreuk op de gewenste uitstraling van de Veluwe Randmeren, de 'Gouden Waterlinie van West-Europa.' Ook is het volgens de inwoner in tegenspraak met de door de gemeenteraad vastgestelde visies waarin wordt gestreefd naar een samenhang van de inrichting van de Randmeren.
Een gebouw van veertig tot zestig meter hoogte en een grote bouwmassa past, zo vindt de inwoner van Zeewolde, absoluut niet in dit beeld. Een hotel of evenementenhal van die grootte gaat door de massieve bouwmassa de omgeving domineren en daarmee de horizon vervuilen, zo wordt gevonden. Ook vreest hij dat een evenementenhal, gericht op popconcerten, beurzen, congressen en indoorsportevenementen, voor extra geluidsoverlast gaat zorgen. Ook dit vindt hij een ongewenste ontwikkeling.

De overige ingediende bezwaren zijn eensluidend en afkomstig van bewoners van de Takeling en Kardeel. De bestaande bebouwing op Strand Horst valt, zo vinden zij, nauwelijks op. Mede door de hoge bomen die er groeien. De geluidshinder is minimaal. Dit is volgens hen conform de gewenste ontwikkeling van de kuststrook tussen rijksweg A28 en de Randmeren.
De vergaande plannen voor Strand Horst wijzen zij af. Zaken als een hotel en evenementenhal hoeven, zo vinden de bewoners van beide straten in Zeewolde, beslist niet op deze plek te worden gerealiseerd. Ze vrezen een enorme toename van de geluidsoverlast en denken dat de uitstraling van Strand Horst verandert in een 'skyline' die 's avonds en 's nachts veel geluids- en lichtoverlast veroorzaakt.

De brievenschrijvers denken dat er voldoende andere locaties zijn in de gemeente Ermelo waar de gewenste ontwikkelingen kunnen worden gerealiseerd. Ze wijzen erop dat Harderwijk en Zeewolde al flinke jachthavens hebben waar genoeg capaciteit is en het daardoor onnodig is bij Horst ook nog een groot botenbedrijf neer te zetten.

(Bron: Hetkontaktermelo.nl )