Regionieuws

Knardijk proeflocatie voor zonnepanelen

Dijken kunnen vanwege hun lengte en ligging een ideale locatie zijn voor zonnepanelen. Maar is dat ook veilig? Dijken zijn er immers niet voor niets: ze beschermen ons tegen het water. Het Consortium Zon op Dijken doet daarom onderzoek op twee locaties in Nederland naar zonnepanelen op dijken. Blijft de grasmat goed bijvoorbeeld? En ontstaat er geen erosie? Een van die proeflocaties is de Knardijk - vlakbij Zeewolde - in Flevoland.

De Knardijk is een ideale proeflocatie

De dijk heeft namelijk geen directe functie meer voor de waterveiligheid van inwoners en ondernemers in het gebied van Zuiderzeeland. Op de Knardijk worden twee proefopstellingen gebouwd.

Knardijk proeflocatie voor zonnepanelen

De variant waarbij de zonnepanelen boven de dijkhelling hangen, staat inmiddels. Een opstelling waarbij de panelen liggen op de dijk (net als op daken) wordt in september afgerond. Na de proef worden de zonnepanelen weer weggehaald.

Steeds vaker is een dijk meer dan een waterkering alleen

Heemraad Andries Poppe van Waterschap Zuiderzeeland: “Deze proef met zonnepanelen past goed in ons duurzaamheidsbeleid. We willen als waterschap bijdragen aan de omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. We stellen onze dijk - en overigens ook andere assets - graag beschikbaar voor innovaties als deze.”

Het Consortium Zon op Dijken voert de proef uit

Voor de duur van twee jaar worden twee tijdelijke proefopstellingen worden ingericht: één in Zeeland en één op de Knardijk. Sinds 2019 neemt Waterschap Zuiderzeeland deel aan het Consortium. Naast Zuiderzeeland zijn ook andere partijen aangesloten. Namelijk een groep van waterbeheerders, onderzoeksinstellingen (Wageningen University & Research, Deltares, Arcadis, STOWA) en bedrijven in zonne-energiesystemen. Het project wordt financieel ondersteund door TKI Urban Energy. TNO is de coördinator.

Bron: Zuiderzeeland

Advertentie