Loading...

Met je kind in gesprek
Met je kind in gesprek

Nederland is in de greep van het coronavirus. Ook als je zelf niet ziek bent, krijgen jij en je gezin te maken met het virus. Het is dagelijks het onderwerp van gesprek en er gelden regels waar je je nog niet eerder aan hebt moeten houden. Ook onder kinderen ontstaan er vragen en zorgen met betrekking tot dit virus. De kunst is om er als ouder rustig mee om te blijven gaan. Kinderen leren van volwassenen hoe om te gaan met lastige situaties of spanningen. Kinderen kunnen angst en paniek snel overnemen, waardoor het als ouder van groot belang is dat je op je eigen houding let en je kind niet onnodig bang maakt.

Stel je kind of kinderen gerust door met ze te praten over de situatie. Kinderen kunnen aanvoelen dat ouders het moeilijk vinden om over bepaalde situaties te praten, waardoor ze er zelf ook niet over zullen beginnen en vragen of zorgen niet aan het licht komen. Negeer hun angst niet en neem deze zeer serieus, zonder het groter te maken dan het is.

Wees daarentegen wel bewust van het feit dat het per kind verschilt wat hij wel en niet aan informatie kan hebben. Bij jonge kinderen kan je al uitleggen wat een besmettelijke ziekte is, dat je ziek kan worden als je te dicht bij elkaar in de buurt komt en daarom niet naar school of opa en oma kan. Oudere kinderen kan je vanzelfsprekend meer vertellen. Praat met hen over de gevolgen van de overheidsmaatregelen en bestrijd spookverhalen van het internet met informatie uit betrouwbare bronnen. Op het internet vind je meer informatie voor kinderen over het coronavirus, bijvoorbeeld op https://www.dekinderombudsman.nl/ik-heb-een-vraag-over/corona of https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Kinderen-en-jongeren/Coronavirus-vraag-en-antwoord-voor-kinderen-en-jongeren.

Ook thuis kunnen kinderen hun steentje bijdragen aan het bestrijden van het virus. Benadruk als ouder dat het belangrijk is om goed je handen te wassen en afstand van elkaar te houden. Maak het voor je kind wat leuker door de palmen van hun handen in te smeren en er vervolgens glitter op te strooien. De kinderen zullen zo zien dat alles wat ze aanraken vol met glitters zal komen te zitten (zie voor een filmpje hier).

Heb je zelf vragen over het coronavirus? Kijk op de website van het RIVM.

Bron: oorspronkelijke teksten www.nji.nl en www.dekinderombudsman.nl

Bewerkt door GGD Flevoland