Zeewolde

Aanslag gemeentelijke belastingen 2020

Eind februari heeft u een brief over de aanslag gemeentelijke belastingen 2020 ontvangen.
U krijgt de aanslag van Meerinzicht. Dat is de samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. Op de aanslag staan de WOZ-waarde, belastingen en heffingen.

• Op de aanslag vindt u de WOZ-beschikking en één of meer van de volgende aanslagen, soms ook over vorige jaren:
• onroerendezaakbelastingen;
• afvalstoffenheffing
• rioolheffing

Alle informatie en de tarieven van deze gemeentelijke belastingen vindt u op belastingen.meerinzicht.nl.

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde, neem dan contact met ons op!

Wij hebben de WOZ-waarde van de onroerende zaak (woning, bedrijfspand en/of grond) zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld. Denkt u dat de WOZ-waarde te hoog is bepaald, dan horen wij dit graag. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via (036) 522 95 22 op werkdagen tussen 9.00 - 13.00 uur. U kunt ook gebruik maken van het contactformulier op de website van Meerinzicht, via www.meerinzicht.nl/woz. Wij nemen dan binnen vijf werkdagen contact met u op om uw zaak te bespreken.

Bekijk meer informatie over uw aanslag op de website van Meerinzicht

Uw aanslag(en) en taxatieverslag(en) kunt u bekijken op www.meerinzicht.nl/belastingbalie. Inloggen kan hier met uw DigiD. Voor niet-woningen kunt u de verslagen bekijken met eHerkenning of door deze schriftelijk op te vragen bij de heffingsambtenaar van Meerinzicht, postbus 1201, 3840 BE Harderwijk. Vermeld dan wel uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres en aanslagnummer.

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

De WOZ-waarde is bepaald naar het waardepeil van 1 januari 2019. In de meeste gevallen wordt de WOZ-waarde bepaald door vergelijking met verkoopcijfers van onroerende zaken die rond deze tijd zijn verkocht. Taxateurs hebben deze verkoopcijfers geanalyseerd. De waarde wordt gebruikt voor de berekening van de aanslag onroerende-zaakbelastingen, maar ook voor belastingen van het waterschap, het eigenwoningforfait bij de inkomstenbelasting en de erfbelasting van de Belastingdienst. De afgelopen jaren is de waarde van woningen landelijk gestegen. Zeewolde laat een gelijk beeld zien. Vanzelfsprekend is deze ontwikkeling per wijk en type woning verschillend.

Mogelijk kunt u kwijtschelding krijgen In bepaalde gevallen kunt u kwijtschelding krijgen voor de aanslagen onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Op de achterkant van het aanslagbiljet staat hoe u een aanvraag voor kwijtschelding kunt doen. Meer informatie over kwijtschelding vindt u op www.meerinzicht.nl/ belastingbalie.

Geen acceptgiro bij uw aanslag

Bij de aanslag(en) zit geen acceptgiro. U kunt betalen door overschrijving of online bankieren.

Belangrijk is dat u het betalingskenmerk bij uw betaling vermeldt. Dit kenmerk vindt u op de voorzijde van de aanslag. Betaling via automatische incasso is ook mogelijk. Zie voor meer informatie www.meerinzicht.nl/ belastingbalie

Logo_Meerinzicht
Advertentie