Zeewolde

Aanslag gemeentelijke belastingen 2021

Eind februari krijgt u van Meerinzicht een brief over de aanslag gemeentelijke belastingen voor 2021. Meerinzicht is de samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. Deze organisatie regelt de belastingzaken voor onze gemeente. U ontvangt de aanslag gemeentelijke belastingen via de post.

Wat staat er op de aanslag?

Op de aanslag vindt u de WOZ-beschikking en één of meer van de volgende aanslagen, soms ook over vorige jaren:
- onroerendezaakbelastingen;
- afvalstoffenheffng en;
- rioolheffing
Alle informatie en de tarieven van deze gemeentelijke belastingen vindt u op belastingen.meerinzicht.nl.

Meerinzicht gemeentelijke belastingen

Bekijk meer informatie over uw aanslag

U kunt uw aanslag(en) en taxatieverslag(en) bekijken op belastingen.meerinzicht.nl. U logt hier in met uw DigiD.
Als bedrijf of maatschappelijke instelling kunt u inloggen met eHerkenning of door deze schriftelijk op te vragen bij de heffngsambtenaar van Meerinzicht, postbus 1201, 3840 BE Harderwijk. Vermeld daarbij alstublieft uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres en het aanslagnummer.

De WOZ-waarde te hoog?

De waarde is bepaald naar het waardepeil van 1 januari 2020. In de meeste gevallen door vergelijking met door taxateurs geanalyseerde verkoopcijfers van rond deze datum verkochte onroerende zaken. De waarde wordt gebruikt voor de berekening van de aanslag onroerendezaakbelastingen, maar ook voor belastingen van het waterschap, het eigenwoningforfait bij de inkomstenbelasting en de erfbelasting van de Belastingdienst. Tussen 1 januari 2019 en 1 januari 2020 zijn de verkoopprijzen van woningen landelijk gestegen. Zeewolde laat een gelijk beeld zien. Vanzelfsprekend is deze ontwikkeling per wijk en type woning verschillend.

Wij hebben de WOZ-waarde van uw onroerende zaak (woning, bedrijfspand en/of grond) zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld. Als u denkt dat de WOZ-waarde te hoog is bepaald, dan horen wij dit graag. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via (036) 522 95 22 of gebruik maken van het contactformulier op de website van Meerinzicht, via www.meerinzicht.nl/woz. Wij nemen binnen vijf werkdagen contact met u op om uw zaak te bespreken.

Kwijtschelding

In bepaalde gevallen kunt u kwijtschelding krijgen voor de aanslagen onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffng en rioolheffng. Hoe u dit aanvraagt staat vermeld op de achterkant van het aanslagbiljet. Heeft u vorig jaar al kwijtschelding gekregen? Dan hebben wij al bekeken of u hier weer recht op heeft. Is dat het geval, dan hoeft u geen aanvraag meer te doen en staat de kwijtschelding al vermeld op uw aanslagbiljet. Meer informatie over kwijtschelding vindt u op belastingen.meerinzicht.nl.

Hulp nodig bij uw aanvraag kwijtschelding?

De vrijwilligers van Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF) staan klaar om u te helpen tijdens het financieel spreekuur van MDF. U bent welkom op dinsdagen van 13.00-15.00 uur óf op donderdagen van 13.00-15.00 uur in Het vraaghuis aan de Stevinweg 2. U hoeft geen afspraak te maken voor het gratis spreekuur.

Advertentie