Loading...

Acties op basisscholen Zeewolde
Acties op basisscholen Zeewolde

Op dinsdag 27 juni a.s. zal op een aantal basisscholen, ook in Zeewolde, een uur actie worden gevoerd. Doel van de actie is aandacht vragen voor de hoge werkdruk, het lerarentekort en de lage salarissen. In de afgelopen maanden hebben leerkrachten van de actiegroep 'Primair Onderwijs' (PO), de vakbonden en de werkgeversorganisatie PO-raad hard gewerkt om deze problematiek aan politiek Den Haag duidelijk te maken. 

Uur later beginnen

Omdat dit nog niet geleid heeft tot enige verbetering, gaat men dus nu over tot actie. Op dinsdag 27 juni zullen op een aantal basisscholen de lessen een uur later beginnen. Dus niet om half 9, maar om half 10. De scholen in Zeewolde die aan de actie meedoen, zullen de ouders daar zelf over inlichten.