Zeewolde

Nieuwe centrumcoördinator in Zeewolde

Alona Kastrop-van ‘t Hoog is de nieuwe centrumcoördinator.
Afgelopen najaar bereikten de Vereniging Centrumondernemers Zeewolde en de gemeente Zeewolde overeenstemming over de herverdeling van taken met betrekking tot het centrum van Zeewolde. Tot 1 januari a.s. zijn die taken voor een deel ondergebracht bij de VCZ verenigingsondersteuner Wenda Westerhuis en voor een deel bij Renate Slokker als centrumcoördinator.

“Er zijn heel goede resultaten geboekt m.b.t. ons centrum in de afgelopen jaren”, zo geeft VCZ voorzitter Johan Safaric zonder enige aarzeling aan. “Natuurlijk voelt het even gek aan om daarover te spreken onder het huidige gesternte met een 2e lockdown en moeilijke tijden voor veel ondernemers, zeker in delen van de detailhandel. Dat doet echter niets af aan de constatering, want zowel op het vlak van activiteiten, profilering, acties en samenwerking is veel bereikt en dat is mede de verdienste van beide dames”.

Aanstelling Alona Kastrop

Wenda Westerhuis heeft een functie aanvaard buiten Zeewolde en Renate Slokker kan haar taken als centrumcoördinator niet langer continueren naast de functie van bedrijvencontactfunctionaris vanuit de gemeente. Vanuit laatstgenoemde rol blijft zij overigens gewoon beschikbaar voor ondernemersvragen op het terrein van vestiging, regelgeving en vergunningen.

We zijn dan ook blij te kunnen melden dat Alona Kastrop–van ’t Hoog per 1 januari 2021 aan de slag gaat als de nieuwe centrumcoördinator. Alona is met haar gezin woonachtig in Zeewolde en is zeer gemotiveerd om haar taken m.b.t. een levendig en attractief centrum op te gaan pakken. Zij verheugt zich op de samenwerking met alle ondernemers. Alona is opgegroeid in een ondernemersgezin en heeft in haar functies veel te maken gehad met ondernemers, dienstverlening, hospitality en communicatie.

Het VCZ bestuur is van mening dat Alona over de kwaliteiten beschikt om de veelzijdige rol van centrumcoördinator goed te kunnen vervullen. Vanuit de VCZ is zij gemiddeld 3 dagen per week beschikbaar voor het centrum. De aanzienlijke verruiming van de beschikbare uren is een direct gevolg van de nieuwe afspraken tussen de VCZ en de gemeente Zeewolde.

*Foto: v.l.n.r. Wenda Westerhuis, Alona Kastrop – van ’t Hoog en Renate Slokker

Advertentie