Zeewolde

Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang in regio Noord-Veluwe georganiseerd

Vanaf 1 januari 2024 wordt in een pilot vorm gegeven aan de verdere samenwerking met de regio Noord-Veluwe, op het gebied van Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO). Inwoners met een nieuwe hulpvraag BW en MO krijgen hun ondersteuning en zorg vanuit de regio Noord-Veluwe aangeboden. 

Er wordt verkend welke taken en diensten binnen Maatschappelijke Zorg nog meer overgebracht kunnen worden van de regio Flevoland naar de Noord-Veluwe. Voor huidige inwoners met een lopende indicatie BW of MO verandert er komend jaar niets. Ook de Vrouwenopvang (VO) wordt voortgezet in Flevoland. Dit betekent dat Zeewolde in 2024 zowel taken in de regio Flevoland als in de Noord-Veluwe uitvoert.

In de regio Noord-Veluwe (NV) werken Centrumgemeente Harderwijk, Ermelo, Nunspeet, Putten, Oldebroek en Elburg samen op de onderdelen Beschermd Wonen (BW), Maatschappelijke Opvang (MO) en het bredere terrein van Maatschappelijke Zorg (MZ). De gemeente Zeewolde heeft de wens uitgesproken om zich bij deze samenwerking te willen aansluiten. Voor de gemeente is het namelijk belangrijk dat zorg en ondersteuning zo dichtbij mogelijk georganiseerd is. Inwoners van Zeewolde zijn over het algemeen maatschappelijk meer georiënteerd op de Noord-Veluwse gemeenten. Door de ligging van Zeewolde gaan jongeren er naar het voortgezet onderwijs en maken inwoners gebruik van de gezondheidszorg. Ook bevinden Zeewoldenaren zich voor sociale contacten, lichte/ambulante ondersteuning en werk veel in deze regio. Daarnaast werkt de gemeente Zeewolde al veel samen met de Noord-Veluwse gemeenten binnen het sociaal domein. Denk hierbij aan Wmo-maatwerkvoorzieningen en de jeugdzorg. 

Huidige zorg en ondersteuning 

Inwoners die al gebruikmaken van de Beschermd Wonen of Maatschappelijke Opvang blijven in Flevoland. Pas als er een herindicatie komt, wordt gekeken of deze cliënt naar een organisatie gaat op de Noord-Veluwe of dat deze persoon in Flevoland blijft. De GGD Flevoland en de GGD Noord- en Oost-Gelderland (NOG) overleggen over de best passende optie.

Nieuwe hulpvraag

Als een inwoner vanaf 1 januari zorg of ondersteuning vanuit Beschermd Wonen (BW) of Maatschappelijke Opvang (MO) nodig heeft, dan kan deze inwoner zich aanmelden bij de Centrale Toegang van de GGD NOG en zo nodig een plek krijgen bij een organisatie op de Noord-Veluwe. 

Dit blijft zoals het is

De uitvoering van de Vrouwenopvang, Veilig Thuis en Veiligheidsregio gebonden diensten van Zeewolde, behoren niet tot de nieuwe samenwerking met de regio Noord-Veluwe. Vanwege de relatie met de Veiligheidsregio is het noodzakelijk om deze taken en diensten blijvend binnen Flevoland te organiseren. 

Naast de fysieke zorg en ondersteuning, sluit gemeente Zeewolde per januari 2024 aan bij een aantal bestaande projecten en initiatieven. Het gaat hier om: Kansrijk Wonen, Veld 21, de Veluwse nachtdienst, praktijkhuis Ixta Noa, het pilotteam 16/27 en het Suïcide Preventie Team. 

Advertentie