Zeewolde

Bezwaren camping tegen zonnepark bij Horsterwold afgewezen

Bezwaren van camping Het Groene Bos in Zeewolde tegen de komst van een zonnepark bij het Horsterwold zijn woensdag door de Raad van State afgewezen.


Het bedrijf Sunvest wil aan de rand van het Horsterbos een zonnepark van ruim 4,5 hectare aanleggen dat 25 jaar blijft staan. De camping is tegen de komst van dat zonnepark, maar de bestuursrechter oordeelde in februari dat de camping te ver van het geplande zonnepark af ligt en daarom geen bezwaar kon aantekenen. De camping ging in hoger beroep tegen die uitspraak.

De camping vindt dat de komst van een zonnepark afbreuk zal doen aan de belevingswaarde van de natuurlijk omgeving.Ook was Het Groene Bos bang voor negatieve gevolgen, zoals een vermindering van het aantal gasten en daardoor ook een lagere omzet.

Bezwaren camping tegen zonnepark bij Horsterwold afgewezen

Anders dan de rechter vindt de Raad van State dat de camping wel degelijk bezwaar mocht maken. Om die reden heeft de Raad van State ook alsnog de bezwaren van Het Groene Bos beoordeeld.

Boskarakter

De hoogste bestuursrechter komt tot de conclusie dat het boskarakter van het gebied ook na de komst van een zonnepark voldoende behouden blijft. De camping stelde verder dat de gemeente Zeewolde vooringenomen is geweest bij het verlenen van een vergunning. Maar volgens de Raad van State heeft de camping dat niet kunnen onderbouwen. Dat er in Zeewolde geen draagvlak voor de komst van het zonnepark zou zijn, zoals de camping stelt, is volgens de Raad van State niet van belang. De aanwezigheid van draagvlak is immers geen voorwaarde voor het verlenen van een vergunning.

De camping maakte ook bezwaar tegen toekomstige recreatie bij het zonnepark en bezoeken van educatieve aard aan de locatie. Dit zou volgens de camping ook tot parkeeroverlast leiden. Maar volgens de Raad van State passen recreatie en bezoeken aan het zonnepark binnen het huidige bestemmingsplan en heeft de gemeente voldoende aangetoond dat er geen parkeeroverlast zal ontstaan.

Dit is een bericht van Omroep Flevoland in het kader van de samenwerking tussen de omroepen.

Deel dit bericht via socialemedia of WhatsApp
Advertentie