Zeewolde

Burgemeester Gorter benadrukt vrede en diversiteit tijdens herdenking in Zeewolde

In Zeewolde werd tijdens de Nationale Herdenking stilgestaan bij de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de conflicten die daarna plaatsvonden. De herdenking, die ondanks het slechte weer goed werd bezocht, vond plaats op de Algemene Begraafplaats. Burgemeester Gerrit Jan Gorter benadrukte in zijn toespraak het belang van herinnering en de inzet voor vrede.

Gorter verwelkomde speciaal de familie Werner uit de Verenigde Staten, die kwamen ter nagedachtenis aan hun oom, Leonard “Lenny”, wiens vliegtuig tijdens de oorlog neerstortte in Nederland. Hij sprak over de diverse internationale conflicten en de impact daarvan op lokale gemeenschappen, zoals de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Zeewolde.

kransen die gelegd zijn tijdens dodenherdenking

De burgemeester benadrukte ook de rijke diversiteit van Zeewolde, met inwoners uit 90 landen, en de positieve integratie van deze gemeenschap. Hij riep op tot respect en dialoog tussen verschillende culturen en geloven, en onderstreepte het belang van een samenleving waarin iedereen gelijk is, zoals vastgelegd in de Nederlandse Grondwet.

Tenslotte benadrukte Gorter het belang van voortdurende dialoog en begrip in tijden van internationale en binnenlandse spanningen, waarbij hij de nadruk legde op de noodzaak van samenwerking en respect voor menselijke rechten.

Gedurende de herdenking spraken ook Karin Broeders en Hannah Maclean. Hannah droeg als leerling van basisschool Het Mozaïek, een gedicht voor.

Advertentie