Zeewolde

College wil geld investeren in centrum

Het college van burgemeester en wethouders wil graag door met de actiewijzer. Hiervoor trekken zij zo’n € 85 000,00 uit. In de actiewijzer staat dat er onder andere nog een LED scherm gerealiseerd moet worden. Deze is geraamd op € 25 000,00. Op het LED scherm kunnen dan activiteiten en aanbiedingen geplaatst worden.
Van de overige € 60 000,00 kunnen andere zaken worden opgepakt die nog open staan in de Actiewijzer. De raad moet hier in december een beslissing over nemen.

Eerder al werd er geld uit de reserve getrokken waaronder andere het lichtplan voor werd uitgevoerd. Ook wordt in december het continueren van de BIZ centrum voorgelegd aan de raad. Voor het centrum van Zeewolde is sinds 2011 een bedrijveninvesteringszone van kracht (de BIZ centrum Zeewolde).
College wil geld investeren in centrum
Kern van de regeling is dat het een heffing mogelijk maakt voor niet-woningen op grond van de WOZ waarde. De inkomsten uit die heffing worden als een subsidie toegekend aan een speciaal hiervoor door de centrumondernemers opgerichte stichting. Op deze wijze is er budget voorhanden voor diverse activiteiten ten behoeve van het centrum. Hier kan men denken aan onder andere de Nacht van Zeewolde, zomerbraderieën, de Sinterklaasintocht of de Kerstmarkt.
Advertentie