Loading...

Coloriet Joyce Plasschaert
Coloriet onderneemt actie t.b.v. wijkzorg

Coloriet zoekt meer medewerkers in de wijkzorg. Door toenemende vergrijzing worden achter de schermen voorbereidingen hiervoor getroffen. De zorgorganisatie wil echter op korte termijn al uitbreiden, gezien de groei in aanvragen voor zorg thuis. Dit heeft ook te maken met uitgestelde aanvraag door de coronacrisis, overbelaste mantelzorgers en doorstroming vanuit het ziekenhuis. Daarom organiseert Coloriet om te beginnen 4 februari een online banencafé.

“De aanvraag voor wijkzorg is dusdanig groot dat we als zorgorganisaties met de huidige medewerkers niet altijd hieraan kunnen voldoen”, aldus Joyce Plasschaert, hoofd zorg en welzijn Coloriet Wijkzorg. Ze trekt vooral aan de bel voor Zeewolde en Lelystad, in Dronten lukt het nog met de huidige formatie. “Alleen al in Lelystad hadden we afgelopen november 5% meer aanvraag ten opzichte van ons bestand en in december was dat 20%. Daarom komen we in actie.”

‘Nee' is geen optie

Nee zeggen is voor de zorgorganisaties geen optie. “We willen met elkaar goed voor de inwoners zorgen en proberen het op te lossen. Ik vind dat we dat samen mooi doen. De wijkverpleegkundigen van de verschillende zorgorganisaties hebben een WhatsApp-groep en kijken wie ruimte heeft in de route. Als zorghoofden komen wij ook maandelijks bij elkaar.”  

Wijkzorg aantrekkelijker door baan op maat

Het is een landelijk probleem dat men niet altijd voor werken in de wijkzorg kiest. Joyce: “Jonge meiden willen grote contracten en zichzelf financieel redden.” Coloriet treft hiervoor al maatregelen en het wijkzorgteam in Lelystad nam hierin creatief het voortouw. “Het werk is leuk en nu maken we de baan nog aantrekkelijker: op maat, passend bij je privésituatie.” 

Win-winsituatie

Door anders organiseren kan het wijkzorgteam inspelen op wensen van nieuwe mensen. “We bieden nu langere routes door bijvoorbeeld wondzorg in de middag te doen en sommige cliënten vinden het fijn later gedoucht te worden. Een win-winsituatie.” Hierdoor bieden we grotere contracten en minder opkomsten. Daarnaast zijn combinatiebanen met onze verpleeghuizen en mamacontracten mogelijk. En het is gezellig met vaste pauzemomenten met de collega’s.” Joyce licht alles toe tijdens het online banencafé. Informatie: www.coloriet.nl/banencafe

* Foto: Joyce Plasschaert, hoofd zorg en welzijn | Fotostudio Wierd