Zeewolde

D66 vraagt aandacht voor invaliden

D66 heeft richting het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over het aanvragen van een invalidenparkeerplaats in de gemeente Zeewolde.

De regels en procedures die hiervoor opgesteld zijn, kunnen tot onduidelijkheid en onbegrip leiden, heeft de partij opgevangen. Daarom stelt D66 Zeewolde een aantal artikel 36 vragen die duidelijkheid moeten geven over deze situatie. 

D66 vraagt aandacht voor invaliden


1. Is het college het met ons eens dat de zelfredzaamheid en de veiligheid van de inwoners voorop moet staan in de gekozen uitvoering van beleid? Wij krijgen regelmatig te horen dat de procedure voor het aanvragen van een invalidenparkeerplaats onduidelijk en lastig is.

2a. Krijgt het college dit ook weleens te horen?
2b. Zoja, hoe vaak is hier in 2020 en 2021 melding van gemaakt? Als een inwoner een invalidenparkeerplaats aanvraagt, dan voert de gemeente niet altijd een persoonlijk gesprek op locatie met de aanvrager.

3a. Waarom kiest de gemeente ervoor om dit niet te doen?
3b. Is het college bereid om een persoonlijk gesprek standaard onderdeel te laten zijn van de aanvraagprocedure?

4. Wij begrijpen dat aanvragen in sommige gevallen vanwege mandeligheid worden afgewezen. Kan het college uitleggen waarom?

5. In sommige gevallen is er geen ruimte beschikbaar op privéterrein. Zeker omdat invalidenparkeerplaatsen volgens de NEN-norm afwijkende afmetingen hebben. Welke mogelijkheden zijn er dan om een invalidenparkeerplaats aan te vragen?

6. Kan het college schetsen welk maatwerk de beleidsregels voor het aanvragen van een invalidenparkeerplaats mogelijk maken.

Advertentie