Zeewolde

Kerstpakkettenactie 2018; het college van B&W helpt mee!

Vrijwilligers van alle kerken in Zeewolde zijn al geruime tijd bezig met de voorbereidingen voor de 22ste kerstpakkettenactie van het IDPZ (Interdiacionaal Platform Zeewolde). De kerstpakketten zijn bedoeld voor gezinnen en alleenstaanden met een minimuminkomen. Echtscheiding, werkloosheid en schulden zorgen soms voor problemen. Maar ook langdurig zieken, gehandicap­ten en ouderen kunnen door een stapeling van zorgkosten terechtkomen bij de voedselbank. De kerken van Zeewolde willen omzien naar deze mensen en hen een fijne kerst bezorgen met luxe(re) voedingsmiddelen.

Kerstpakkettenactie 2018

De Kerstactiedag vindt plaats op vrijdag 21 december. Er kunnen levensmiddelen in Open Haven gebracht worden tussen 10.00 en 17.00 uur. De kerstpakkettenactie wordt breed gedragen in de Zeewolder samenleving en ook de gemeente draagt haar steentje bij. Het voltallige college van gemeente Zeewolde zal vrijdag meehelpen bij de voorbereidingen of met het inpakken van de kerstpakketten.

Van 07.30 - 09.00 uur zijn de wethouders Egge Jan de Jonge en Ewout Suithoff en gemeentesecretaris Rob van Nunspeet aanwezig om te helpen bij de voorbereidende werkzaamheden. Ook neemt wethouder Egge Jan de Jonge een (nieuw ontworpen) flyer mee met daarop alle bestaanszekerheid-regelingen waar de ontvangers van een kerstpakket mogelijk aanspraak op kunnen maken. Deze flyer wordt s avonds met de pakketten uitgedeeld. 's Middags, van 16.00-18.00 uur, helpen burgemeester Gerrit Jan Gorter en de wethouders Winnie Prins en Wim van der Es bij de kerstpakkettenactie.

Advertentie