"Kijk wat loopt er in uw tuin"

Wat scharrelt er in uw tuin

In het kader van het project "Kijk, wat loopt er in de tuin?" heeft Landschapsbeheer Flevoland op 5 september een wildcamera in de tuin van wethouder Ewout Suithoff geplaatst. Dit is één van de 60 wildcamera’s die de stichting wil plaatsen om de natuur, in de bebouwde kom van Zeewolde, ‘s nachts te volgen. Waarnemingen van zoogdieren worden per tuin genoteerd in www.waarneming.nl zodat deze data bij kunnen dragen aan het in kaart brengen van bijzondere natuur in Zeewolde.

Dieren in de tuin

Veel mensen vinden het leuk om te weten welke dieren in hun tuin zitten. Een groot deel van de bebouwde kom van Zeewolde bestaat uit tuinen. Door te onderzoeken wat daarin allemaal rondscharrelt, ontstaat een goed beeld welke (zoog)dieren er bijvoorbeeld in het dorp leven. Dit is de aanleiding geweest van dit project.  Zo’n onderzoek met wildcamera’s naar het gebruik van tuinen door met name vos en andere roofdieren is de afgelopen jaren al een succes gebleken in Lelystad en Almere. Reden voor gemeente Zeewolde om Landschapsbeheer Flevoland opdracht te geven om dit project ook in Zeewolde uit te voeren.

Advertentie