Zeewolde

Lionsschild erkent hun 'thuishonk' The Lux met Lionsschild

Tien jaar geleden besluit Lionsclub Zeewolde om hun vergaderavonden, die op de 1e en 3e donderdag van de maand vallen, voortaan in The Lux te organiseren.
Lief en soms ook leed worden tijdens deze bijeenkomsten, in de vergaderruimte op de eerste verdieping, door de Lions gedeeld.

De Lions voelen zich thuis in hun ‘stamlocatie’ aan de haven, niet in de laatste plaats door de zorgzame en gastvrije bediening door het personeel van The Lux.
Om uiting te geven aan hun dank en vertrouwen in nog vele toekomstige vergaderingen én barbezoeken na afloop, schenken de Lions het Lionsschild aan eigenaar Tim van Oosten en alle medewerkers, die het een prominente plek hebben geven tegen de façade van dit mooie etablissement.

Tim van Oosten en Jeroen Brakke schudden elkaar de hand bij het Lionsschild
Foto Rene Tuinte: Tim van Oosten, eigenaar The Lux en Jeroen Brakke, voorzitter Lionsclub Zeewolde

Het is ook de broedplaats voor het ontstaan van projecten die inmiddels een vertrouwd beeld vormen binnen de Zeewoldense leefgemeenschap zoals ‘Jong ontmoet Oud’, dit jaar op 17 maart, de ‘Lions Polderrally’ op 15 april en de ‘Haringparty Zeewolde’ op 22 juni om een paar succesvolle evenementen te noemen.

 

 

Advertentie