Loading...

Mogelijke hertelling stemmen gemeenteraadsverkiezing Zeewolde
Mogelijke hertelling stemmen gemeenteraadsverkiezing Zeewolde

Na de telling van de stemmen van de gemeenteraadsverkiezing blijkt dat de toewijzing van de laatste restzetel slechts van enkele stemmen verschil afhangt. Er bestaat ook een vermoeden dat er bij de stemopneming fouten zijn gemaakt. Mogelijk is dit van invloed op de zetelverdeling. Diverse partijen kunnen door een klein verschil in stemmen een restzetel krijgen. Daarom neemt het Centraal stembureau van de gemeente morgen een besluit over een eventuele hertelling.

Om met optimale zorgvuldigheid de definitieve uitslag (en zetelverdeling) te kunnen vaststellen, krijgt het Centraal stembureau het advies om de stemmen van alle stembureaus te hertellen.

Gang van zaken

Als het Centraal Stembureau besluit tot hertelling (in de geplande vergadering van 23 maart om 10.00 uur) dan is de gang van zaken als volgt:

  • De zitting van het Centraal Stembureau wordt geschorst voor de hertelling.
  • De zitting van het Centraal Stembureau wordt volgens planning hervat om 16.00 uur om de definitieve uitslag bekend te maken.

U bent van harte welkom om aanwezig te zijn bij:

  • 10.00 uur openbare zitting van het Centraal Stembureau in de Raadzaal
  • 10.30 uur start openbare hertelling in het Ravelijn (tegenover gemeentehuis)
  • 16.00 uur definitieve uitslag

 Audio fragment(en)

Interview Gerrit Jan Gorter