Loading...

Nieuwe Molenaars zetten zich in voor WPZ
Nieuwe Molenaars zetten zich in voor WPZ

De duurzame energiecoöperatie De Nieuwe Molenaars is een van de participanten van het ambitieuze Windpark Zeewolde BV.

Vertraging

Al met al heeft de bouw van Windpark Zeewolde zo’n vijf maanden vertraging opgelopen. Intussen is de bankfinanciering alsnog helemaal rondgekomen, meldde algemeen directeur Sjoerd Sieburgh Sjoerdsma donderdagavond 9 juli bij de Lokale Omroep Zeewolde. Corona had voor enige onrust bij de leveranciers gezorgd. Het Windpark Zeewolde komt ten noordwesten van het dorp Zeewolde, tussen de Knardijk en de A27. De huidige 220 windmolens worden afgebroken en maken plaats voor 83 nieuwe, die nog hoger (mogelijke ashoogte 150 m) worden, maar door hun opstelling wel een veel rustiger beeld zullen geven. De molens worden gebouwd door het Deense bedrijf Vestas. De financiering is ondergebracht bij de Rabobank.

De (groene) stroom wordt uiteindelijk voor zestien jaar verkocht aan energieleverancier Vattenfall. Als alles volgens de jongste planning verloopt, wordt de 83e molen zomer 2022 opgeleverd.

Betrokken burgers

Bertill van de Wiel, sinds enige maanden voorzitter van de duurzame energiecoöperatie De Nieuwe Molenaars, is blij dat de financiering van de banken rond is. “Wij volgden het op een afstandje”, vertelt hij. “Door corona was het natuurlijk een rare tijd. Toch hebben we altijd vertrouwen gehouden in het bestuur van Windpark Zeewolde BV. Er is steeds goed gecommuniceerd en dat was een goed teken. Af en toen stelden leden zeker bezorgde vragen, maar uiteindelijk was het groene licht er en kan men zich nu concentreren op de bouw.”

De Nieuwe Molenaars zijn sinds vorige zomer eigenaar van een bestaande windmolen aan de Gruttoweg. Zij kochten de aandelen van Coöperatief Flevoland BV, dat de molen aanvankelijk voor hen had aangekocht. Van de Wiel: “Wij zijn een groep betrokken burgers die graag mee wil werken aan groene energie in onze eigen buurt. We hebben zo’n 450 leden. Meer dan de helft ervan komt uit Zeewolde, ruim honderd uit Almere en de rest komt uit de rest van het land. De meesten zijn niet-agrariër. Voor tien euro ben je al lid en mag je meepraten.”

Van de Wiel, in het dagelijks leven keyaccountmanager bij de firma Bayer, kan zich helemaal vinden in de drie doelstellingen van De Nieuwe Molenaars (‘een schonere toekomst’, ‘samen ondernemen en de winst delen’ en ‘zeggenschap over je omgeving’). “Door mijn werk heb ik altijd al betrokkenheid bij het buitengebied en de landbouw gehad. Specifieke kennis op het gebied van energietransitie heb ik niet. Wel volgde ik de ontwikkelingen van een mogelijk windpark al heel lang. Op een gegeven moment droegen de bestuurders van het eerste uur het bestuur over aan lokaal betrokkenen en zo kwam men ook bij mij terecht.” Van de 450 leden hebben er zo’n tweehonderd daadwerkelijk financieel bijgedragen aan de aanschaf van de windmolen aan de Gruttoweg. “Dan ben je er ook voor een aantal jaren aan gebonden en daarom zijn we blij dat er na de vertraging nu weer vooruit kan worden gekeken. Al met al is het een lucratief project en daarnaast leveren we een bijdrage aan de energietransitie en de productie van groene stroom.”

Nieuwe leden

Een zonnepark aan de Trekweg in Almere is nog een andere wens van Van de Wiel en zijn Nieuwe Molenaars. “Dat is een initiatief van de gemeente Almere, waarbij er wordt meegedacht door een vijftal andere coöperaties. Ook kijken we naar mogelijkheden voor windmolens aan de Stichtse kant. Verder gaan we onderzoeken of we aan de Gruttoweg zelf opgewekte stroom aan onze eigen leden kunnen verkopen. We kijken naar mogelijkheden in de hele regio. Ideeën van leden juichen we eveneens van harte toe. Na de zomer houden we een grote ledenenquête. Nieuwe leden zijn trouwens van harte welkom.” Voor meer informatie kunt u hier kijken.

Bron: Mannes Schoppink en Zeewolde Actueel