Loading...

Omgekeerd inzamelen van huisafval
Omgekeerd inzamelen van huisafval

Donderdagochtend 2 november heeft wethouder Egge-Jan de Jonge tijdens een persconferentie een toelichting gegeven op het 'omgekeerd inzamelen van huisafval'.

Wat is omgekeerd inzamelen?

Bij deze vorm van inzamelen van huishoudelijk afval, worden alle herbruikbare stoffen (papier, groente/fruit/tuinafval GFT en plastic/metaal/drinkpakken PMD) aan huis ingezameld. Alle overige afval, Rest, wordt ingezameld op afstand. 

De kosten beperken

Het verbranden van restafval is slecht voor het milieu. Daarom heeft de Rijksoverheid een landelijke doelstelling bepaald: maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar, nu is dat in onze gemeente nog 175 kg. Het verwerken van restafval is heel duur, mede doordat het Rijk een steeds hogere belasting op het verbranden van restafval heft. Aangezien de gemeente de kosten van afvalverwerking direct in rekening brengt bij de inwoners (afvalstoffenheffing), mag duidelijk zijn dat gescheiden inzameling steeds belangrijker wordt. 

Hoe en wanneer?

Als de ondergrondse containers zijn geplaatst, worden de grijze containers voor restafval geruild voor een 240 liter container voor PMD. In eerste instantie is met HVC afgesproken dat deze containers één keer in de 4 weken worden geleegd. Indien nodig kan de inzamelfrequentie worden aangepast. De invoering van het omgekeerd inzamelen wordt verwacht in de tweede helft van 2018.

Inzameling bij hoogbouw en in het buitengebied


Bij de hoogbouw worden enkele extra bovengrondse verzamelcontainers geplaatst voor het plasticafval. Hiermee wordt de service naar de inwoners verhoogd. Voor de inwoners in het buitengebied geldt dat zij volgend jaar vier bakken aan huis hebben. Ze krijgen een extra bak voor plastic, blik en drinkpakken en behouden de restafvalbak. 

Na de persconferentie sprak Stanley Egger met de wethouder over het hoe en waarom van dat nieuwe systeem dat, als alles volgens plan verloopt, eind 2018 wordt ingevoerd

Audio fragment(en)

Wethouder Egge Jan de Jonge