Loading...

René van Schajik en Loes van der Valk-Post
Paul Harris Fellow voor Loes van der Valk-Post

Loes van der Valk-Post van de Rotaryclub Zeewolde is zaterdagavond 11 januari benoemd tot Paul Harris Fellow. Dat gebeurde tijdens het Nieuwjaarsdiner van de club, dat werd gehouden in de ‘Heerlickheijd van Ermelo’. De bijbehorende speld en oorkonde werden uitgereikt door René van Schajik, de huidige voorzitter van Rotaryclub Zeewolde. Ook zoon Roald deelde in de feestvreugde.

Paul Harris (1868-1947) was een van de grondleggers van Rotary International. De Paul Harris Fellow (PHF) is een eerbetoon aan hem en wordt uitgereikt aan Rotarians die iets speciaals voor de club of voor de samenleving in het algemeen hebben betekend. In Zeewolde werden eerder reeds Jan Rudolphus, Sam van der Meer, Gerrit Wolthuis, Rob Koebrugge, Willem van den Elst, Sipke Veenstra, Henk Griesen en Annemarie de Klerk met de onderscheiding vereerd. Ook niet-Rotarian Bé Wever viel de eer te beurt.

Loes van der Valk was van 2009 tot 2013 penningmeester van Rotaryclub Zeewolde, een functie die zij sinds 2018 opnieuw vervult. Daarnaast verzorgde zij in 2014-2015 de weekberichten van de serviceclub en hield zij zich van 2015 tot 2018 bezig met ‘fellowship’, waarbij het haar taak was te zorgen dat de afzonderlijke werkgroepen van de club goed konden functioneren. Tevens verricht Van der Valk sinds jaar en dag de trekking van de loten van de Nieuwjaarsduik op 1 januari. Voorzitter Van Schajik noemde Van der Valk ‘stipt, correct, deskundig en vriendelijk’. Ook prees hij haar gedrevenheid, ‘attendance’ (aanwezigheid bij vergaderingen) en het respect en het gevoel waarmee zijn haar mede-Rotarians tegemoet treedt.

Van der Valk (66) was 41 jaar werkzaam als notaris, waarvan de laatste 25 jaar in Zeewolde. Ze ging per 1 januari van dit jaar met pensioen.