Loading...

Politie nog niet klaar met organisatoren geheim feest
Politie nog niet klaar met organisatoren geheim feest

De twee organisatoren van het geheime festival in Zeewolde, personen uit Amsterdam en Noordwijk, kunnen nog een telefoontje van de politie verwachten en kunnen naar alle waarschijnlijkheid een proces-verbaal tegemoetzien. Dat deelde politiechef Miklos Coumou mee tijdens het politiespreekuur op het gemeentehuis.

Afgelopen zondag omstreeks 1.45 uur kreeg de politie de melding dat er meerdere voertuigen geparkeerd zouden staan langs de Spiekweg en er tevens diverse voetgangers over de weg zouden lopen. Na onderzoek bleek er in het nabijgelegen bosgebied de Stille Kern een groot illegaal festival gaande te zijn. “Het aantal bezoekers werd geschat op ongeveer 1.000 mensen, sommigen zelfs afkomstig uit het buitenland.”

 

De politie maakte met de organisatoren de afspraak dat het festival beëindigd zou worden en alles zou worden opgeruimd. “Hier werd, naar later bleek, geen gehoor aan gegeven. Om 8.00 uur (!) werd daarom actie ondernomen. “De Spiekweg werd door de provincie in z’n geheel afgesloten en met behulp van de Mobiele Eenheid werden de nog 500 overgebleven bezoekers uiteindelijk rustig het terrein afgeleid. Dit heeft niet gezorgd voor ongeregeldheden. Er werden ook geen aanhoudingen verricht.”

Wel heeft de politie de identiteit van de organisatoren en diverse bezoekers. “De politie bekijkt samen met de gemeente welke stappen er ondernomen kunnen worden tegen de verantwoordelijken van het festival.” Er werd alvast verklapt dat er in ieder geval een proces-verbaal wordt opgemaakt.