Programma Nieuwe natuur viert de opening van Kop van het Horsterwold

Programma Nieuwe natuur viert de opening van Kop van het Horsterwold

Maandag 14 oktober openden gedeputeerde Harold Hofstra en provinciehoofd Staatsbosbeheer Flevoland Wout Neutel het nieuwe natuurgebied Kop van het Horsterwold bij Zeewolde.

Zes jaar geleden heeft Provincie Flevoland aan de samenleving gevraagd om zelf met ideeën te komen voor nieuwe natuur. In het kader van het Programma Nieuwe Natuur heeft Staatsbosbeheer het project Kop van het Horsterwold ingediend en gerealiseerd.

Ecologisch en recreatief knooppunt

Op Boomfeestdag in 2017 zijn de eerste bomen van het Kroonbos geplant (onderdeel van Kop van het Horsterwold). Dit gebeurde in het bijzijn Gerrit Jan Gorter, burgemeester van Zeewolde. Nu, twee jaar later, vieren Harold Hofstra (provincie Flevoland) en Wout Neutel (Staatsbosbeheer) de officiële opening van het natuurgebied. Het Nieuwe Natuurgebied is voor natuur en recreanten een knooppunt in het gebied tussen Almere, Horsterwold en Zeewolde: het ligt langs de Hoge Vaart en sluit aan op zuidzijde van het binnenkort te openen fietspad de Grote Trap. Bovendien verbindt de Kop het Horsterwold met daarin de Stille Vallei met het Priembos. In het knooppunt komen recreatieve voorzieningen samen, zoals de fietsbrug over de Gooiseweg en het fietspad langs de Hoge Vaart. Dit alles zorgt voor een mooie verbinding tussen het Horsterwold en het Nationaal Park Nieuw Land.

Kop van het Horsterwold

De Kop van het Horsterwold vormt een mooie uitbreiding van het Horsterwold, het grootste aaneengesloten loofbosgebied van Nederland. Naast een groot aantal verschillende loofboomsoorten en struiken zijn in het gebied een waterpartij met uitzichtpunt, een overwinteringsplaats voor vleermuizen en verschillende voorzieningen voor de recreant te vinden, zoals een speciale aanlegplaats voor kano’s, parkeerplaatsen en een netwerk van wandelpaden. In de afgelopen jaren is hard gewerkt om met Provincie Flevoland de omgeving te versterken en te verbinden. “Door het project Kop van het Horsterwold realiseren we 110 hectare nieuwe natuur. Hiermee kunnen recreanten genieten van nog meer veelzijdige natuur in Flevoland” aldus Wout Neutel.

Nieuwe Natuur

In oktober 2013 is provincie Flevoland gestart met het programma Nieuwe Natuur. Met het programma Nieuwe Natuur stelt de provincie Flevoland particulieren en natuurorganisaties in staat zelf toegankelijke en beleefbare natuur te ontwikkelen. Nieuwe natuur, die ontstaat vanuit de behoefte van Flevolanders. Natuur dicht bij hun eigen woonomgeving. En natuur die op termijn zelfstandig en zonder overheidssteun door de betrokken burgers en organisaties wordt beheerd. Inmiddels is het programma in de uitvoeringsfase en worden diverse Nieuwe Natuurprojecten gerealiseerd.

Voor meer informatie over het programma Nieuwe Natuur: www.flevoland.nl/nieuwenatuur

Foto's: Shot by Sylla

Advertentie