Zeewolde

Renovatie SeaLevel zal zo snel als mogelijk door gaan

Na vragen van onze redactie over de renovatie van Sealevel heeft de gemeente onlangs gesproken met vertegenwoordigers van Serra. Een woordvoerder van de gemeente verklaarde dat dit overleg zorg en erkenning toont.

"Ten eerste is er het trieste nieuws van het overlijden van Richard Serra, de bedenker van het monumentale kunstwerk. We willen onze medeleven betuigen aan zijn familie en geliefden in deze moeilijke tijd."aldus een woordvoerder van de gemeente Zeewolde. 

Toch hebben de vertegenwoordigers van Serra bevestigd dat de weduwe van Richard Serra, mevrouw Clara Serra, vastbesloten is om alle beloften met betrekking tot de renovatie van het kunstwerk Sealevel na te komen. Ze heeft toegezegd de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen voor deze grondige renovatie. Deze toezeggingen worden gedaan namens de trust waarin het nalatenschap van Richard Serra is ondergebracht, waarvan mevrouw Serra bestuurder en aandeelhouder is.

Dit brengt een grotere haast met zich mee voor de gemeente om de erfenis van Serra te behouden en zijn ideeën levend te houden.

kunstwerk sealevel richard serra

Het feit dat het grootste Europese landschapskunstwerk van Richard Serra zich in Zeewolde bevindt, vervult de gemeente met trots. Bij de onthulling in 1996 beschreef Serra het als "een liefdesverklaring aan het Nederlandse polderlandschap". Hij prees de uitgestrektheid en ruimte die hij in Nederland vond, vooral in de provincie Flevoland, waar men kilometers ver kon kijken zonder gehinderd te worden door obstakels. Dit landschap, waar aarde en lucht lijken te versmelten, vond hij uniek en inspirerend.

In de praktijk zal blijken of de beloften worden nagekomen. De gemeente zal nauwlettend toezien op de voortgang van de renovatie om ervoor te zorgen dat de erfenis van deze bijzondere kunstenaar op passende wijze wordt geëerd en behouden blijft voor toekomstige generaties.

Advertentie