Loading...

Zwembad het Baken
Nieuw Programma van Eisen voor het Baken

Donderdag 16 mei informeert het college de gemeenteraad over het nieuwe Programma van Eisen voor de nieuwsbouw/renovatie van het Baken wat is neergelegd. 

Hierin staat onder andere dat het zwembad totaal vernieuwd zal worden en dat de sporthal gerenoveerd gaat worden. Het gevolg daarvan zou zijn dat het zwembad voor een periode van vijftien maanden dicht zal moeten en de sporthal 6 tot 8 maanden.

Als alternatief voor het zwemmen zijn er oplossingen onderzocht bij zwembaden nabij gelegen plaatsen als Nijkerk, Harderwijk, Lelystad en Putten. Dit geldt voor verenigingen, zwemlessen en andere doelgroepen. Voor het overbruggen van tijd voor sportvoorzieningen wordt gedacht in opties zoals een luchthal over sportvelden heen te zetten. Deze plannen zijn anders dan wat er in juni vorig jaar is goedgekeurd door de gemeenteraad. Prijsstijgingen, maar ook de veranderde regelgeving Besluit Energie Neutrale Gebouwen wat per 1 januari 2019 is ingegaan zijn onder andere oorzaken van deze wijzigingen.

Tijdens deze raadsinformatie avond zal ook het verdere proces besproken worden. Eind van de maand zal de gemeenteraad een besluit moeten nemen over het raadsvoorstel wat dan voorligt.


*Foto's: Jos Oostendorp