Zeewolde

Twee nieuwe leveranciers hulpmiddelen gemeente Zeewolde

Heeft u een Wmo-hulpmiddel nodig? U kunt voortaan uit het aanbod van twee leveranciers kiezen. De gemeente Zeewolde heeft namelijk met ingang van 1 oktober 2019 contracten afgesloten met twee nieuwe leveranciers voor het verstrekken van Wmo-hulpmiddelen: RSR en Medipoint.

WMO hulpmiddelen

Beide leveranciers scoorden hoog op ‘dienstverlening’ en ‘kwaliteit’. Door te kiezen voor twee leveranciers in plaats van één leverancier verwacht de gemeente de continuïteit te kunnen waarborgen. De gemeente heeft het contract met hulpmiddelenleverancier HMC beëindigd vanwege klachten over o.a. levering en reparatie van hulpmiddelen. Gesprekken met HMC hebben niet tot verbetering geleid.

Alle hulpmiddelen die geleverd zijn door de vorige leveranciers, Welzorg en HMC, zullen vanaf 1 februari 2020 gefaseerd overgedragen worden aan de nieuwe leveranciers.

Advertentie