Loading...

Veiligheidsenvelop in strijd tegen criminaliteit
Veiligheidsenvelop in strijd tegen criminaliteit

In de Week van de Veiligheid verspreidt de gemeente Zeewolde een envelop met praktische informatie gericht op de signalering en bestrijding van ondermijnende criminaliteit in het buitengebied. De envelop is tot stand gekomen in samenwerking en afstemming met de politie, LTO Noord en het Districtelijk team ondermijning Flevoland (onderdeel van RIEC Midden Nederland). De envelop valt in de week van 5 t/m 11 oktober bij de bewoners en/of ondernemers in het buitengebied op de mat.

Ondermijning groot probleem

Ondermijnende criminaliteit -oftewel de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld- is een vorm van criminaliteit die steeds vaker in het buitengebied plaatsvindt. Het buitengebied van Zeewolde is groot en uitgestrekt. De lokale overheid kan door de omvang en uitgestrektheid niet altijd en overal toezicht houden. Dit leidt tot kwetsbaarheid; steeds vaker treft de politie drugslabs en hennepkwekerijen aan in loodsen. Ook vinden drugsafvaldumpingen plaats in de natuur.

Veiligheidsenvelop moet bijdragen aan meer bewustwording en meldingsbereidheid

Gemeente Zeewolde wil deze zeer onwenselijke situatie samen met de inwoners en ondernemers een halt toeroepen. Met de veiligheidsenvelop biedt de gemeente inwoners en ondernemers in het buitengebied gerichte informatie hoe ze hieraan zelf kunnen bijdragen. De envelop bevat o.a. een signaalkaart buitengebied met informatie over mogelijke signalen van ondermijning, een krasgeurkaart met de geur van een xtc-lab om de geur ervan te leren kennen en een handig kaartje met de contactgegevens van Meld Misdaad Anoniem. De inhoud van de envelop is erop gericht de bewustwording en daarmee de meldingsbereidheid van verdachte situaties in het buitengebied te vergroten.