Zeewolde

Zevenster in Zeewolde verdwijnt

De laatste tijd is er veel te doen geweest aangaande de toekomst van Basisschool de Zevenster in Zeewolde. Hoe zit het nu allemaal precies? En wat gebeurt er met de dierenweide? Dhr. Hijne, Algemeen directeur van Stichting Katholiek Onderwijs Zeewolde (SKOZ), geeft uitleg:

Zevenster in Zeewolde verdwijnt

De Zevenster en de Toermalijn zijn twee katholieke scholen onder het bestuur van SKOZ.Kaleidoscoop is een interconfessionele basisschool onder het bestuur van SIBZ. De laatste jaren heeft de Zevenster te maken gehad met een grote krimp. Krimp die in een groot gedeelte van Zeewolde en vooral in Zeewolde Zuid voelbaar is. De Zevenster heeft afgelopen jaren getracht met diverse ontwikkelingen onderscheidend te zijn t.o.v. andere scholen. Echter, het is een kleine school. Vooral in de middenbouw heeft de school kleine groepen. En juist daar zien we dat ouders kiezen voor een andere school. Ook zijn er gezinnen verhuisd naar een andere stad of andere wijk in Zeewolde.

Het gebouw van de Zevenster werd steeds duurder in onderhoud. De helft van de lokalen staat leeg terwijl je wel je vaste lasten hebt. Dat alles bij elkaar zijn de redenen geweest dat het bestuur van Stichting Katholiek Onderwijs aangegeven heeft met de Zevenster te willen verhuizen naar de schoolpatiowoningen in Horsterveld. Aan ouders is in maart de vraag gesteld wie er meegaat naar Horsterveld. Uiteindelijk hebben diverse gezinnen gekozen voor een school in Zeewolde Zuid. Gelukkig ook meerdere gezinnen voor de verhuizing naar Horsterveld. Dat is de reden dat wij daar, als Zevenster, komend schooljaar met 1 bovenbouwgroep verder gaan. Dat zal ook tevens het laatste jaar van de Zevenster zijn.

En de dierenweide?

De werkgroep dierenweide heeft meerdere keren met de gemeente rond de tafel gezeten. Zij heeft getracht met instanties te zorgen voor een doorstart op de huidige plek.Dat is helaas om meerdere redenen niet gelukt. De werkgroep is in contact gekomen met de MMM-boerderij die er gelukkig oren naar heeft om de dieren over te nemen, mogelijk inclusies de hokken. Het is aan de gemeente wat zij verder van plan is met het gebouw van de Zevenster en de plek van de dierenweide.

Met het verdwijnen van de Zevenster gaat een uniek stukje Zeewolde verloren. De dierenweide en het gebouw van de Zevenster hebben zo’n 30 jaar op de Vlierbes hun bestemming gehad. Aan het eind van het schooljaar wordt op gepaste manier afscheid genomen van het gebouw en gaat voor de laatste keer de deur op slot.

Advertentie