Politiek

De vereniging van de toekomst

De vereniging van de toekomst

D66 Zeewolde organiseert op dinsdagavond 6 juni een thema avond  over    'De vereniging van de toekomst'. Op deze avond willen wij met verschillende verenigingen nadenken over een visie op het verenigingsleven in Zeewolde. Verenigingen hebben steeds vaker te maken met teruglopende subsidies. De gemeente stelt zich daarbij meer op als 'regisseur' en 'faciliteerder'. Tegelijkertijd worden verenigingen uitgedaagd om een brede maatschappelijke bijdrage te leveren. Bestuurders worden geacht steeds zakelijker te gaan werken in een omgeving die voornamelijk afhankelijk is van vrijwilligers. 

D66 vindt het belangrijk om een betere en bredere visie te krijgen op het verenigingsleven in Zeewolde. Dit kan de politiek helpen om betere keuzes te maken voor een toekomstbestendig en levendig verenigingsleven. Daarnaast is het een mooie gelegenheid voor de verenigingsbesturen om elkaar te ontmoeten en elkaar onderling te inspireren.

Wij gaan graag op deze avond met jullie in gesprek over wat de sleutelfactoren zijn voor een bloeiend en toekomstbestendig verenigingsleven in Zeewolde.

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 6 juni a.s om 20:00 uur in  Open Haven in Zeewolde. 

Advertentie