Politiek

Kersttoespraak Burgemeester Gerrit Jan Gorter

In zijn jaarlijkse kersttoespraak op LOZ TV heeft Burgemeester Gerrit Jan Gorter de inwoners van Zeewolde opgeroepen tot saamhorigheid en aandacht voor medeburgers, vooral in het licht van de feestdagen.

De burgemeester benadrukte de positieve ontwikkelingen in 2023, maar vestigde ook de aandacht op uitdagingen, waaronder de integratie van vluchtelingen. Het afgelopen jaar stond in het teken van de heropening van het AZC, waar 600 mensen hun toevlucht vonden in Zeewolde. Burgemeester Gorter toonde tevredenheid over de succesvolle integratie, met specifieke aandacht voor het onderwijs aan kinderen en de inspanningen van het lerarenteam. Hij prees ook de lokale opvang voor Oekraïense vluchtelingen en benadrukte het actieve aandeel van Zeewolde in het bieden van hulp aan mensen uit negentig verschillende landen.

Ook sprak de burgemeester over het politieke jaar en keek vooruit naar de mogelijke implicaties van de verkiezingen op provinciaal en landelijk niveau voor de plattelandsgemeente Zeewolde. Hij benadrukte ook de lokale initiatieven, zoals de 'Beste Buur'-verkiezing en het jeugd- en jongerenlintje, als manieren waarop inwoners waardering kunnen tonen voor elkaar.

Kersttoespraak Burgemeester Gerrit Jan Gorter

In zijn jaarlijkse kersttoespraak op LOZ TV heeft Burgemeester Gerrit Jan Gorter de inwoners van Zeewolde opgeroepen tot saamhorigheid en aandacht voor medeburgers, vooral in het licht van de feestdagen.

De burgemeester benadrukte de positieve ontwikkelingen in 2023, maar vestigde ook de aandacht op uitdagingen, waaronder de integratie van vluchtelingen. Het afgelopen jaar stond in het teken van de heropening van het AZC, waar 600 mensen hun toevlucht vonden in Zeewolde. Burgemeester Gorter toonde tevredenheid over de succesvolle integratie, met specifieke aandacht voor het onderwijs aan kinderen en de inspanningen van het lerarenteam. Hij prees ook de lokale opvang voor Oekraïense vluchtelingen en benadrukte het actieve aandeel van Zeewolde in het bieden van hulp aan mensen uit negentig verschillende landen.

Ook sprak de burgemeester over het politieke jaar en keek vooruit naar de mogelijke implicaties van de verkiezingen op provinciaal en landelijk niveau voor de plattelandsgemeente Zeewolde. Hij benadrukte ook de lokale initiatieven, zoals de 'Beste Buur'-verkiezing en het jeugd- en jongerenlintje, als manieren waarop inwoners waardering kunnen tonen voor elkaar.

Ter afsluiting van zijn toespraak keek Burgemeester Gorter vooruit naar 2024, een bijzonder jaar voor Zeewolde, omdat Zeewolde haar veertigjarig bestaan viert. De burgemeester nodigde alle inwoners uit om deel te nemen aan de festiviteiten die worden voorbereid door verschillende organisaties en vrijwilligers.

Hij wenste alle Zeewoldenaren prettige kerstdagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar namens het college, de gemeenteraad en de medewerkers van de gemeente Zeewolde.

Kersttoespraak Burgemeester Gerrit Jan Gorter
Watch the video

Ter afsluiting van zijn toespraak keek Burgemeester Gorter vooruit naar 2024, een bijzonder jaar voor Zeewolde, omdat Zeewolde haar veertigjarig bestaan viert. De burgemeester nodigde alle inwoners uit om deel te nemen aan de festiviteiten die worden voorbereid door verschillende organisaties en vrijwilligers.

Hij wenste alle Zeewoldenaren prettige kerstdagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar namens het college, de gemeenteraad en de medewerkers van de gemeente Zeewolde.

Advertentie