Loading...

Onderzoek BING afgerond
Onderzoek BING afgerond

Het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) heeft het onderzoek naar eventuele integriteitsproblemen bij de planvorming en besluitvorming over het zonnepark aan de Groenewoudseweg bij de gemeente en direct betrokken partijen, afgerond.

Raadsvergaderingen 4 en 11 februari 2021

Voor de bespreking van het rapport heeft de gemeenteraad twee extra vergaderingen op 4 februari en 11 februari  a.s.  ingepland. In de eerste vergadering gaan de fracties met elkaar in gesprek over de inhoud. Vervolgens spreekt de raad uit of de gemeenteraad het eens is met de conclusies en de bevindingen van het onderzoek. De raadsvergadering van 11 februari is gericht op de toekomst. Welke lessen worden geleerd uit het onderzoek, welke stappen moeten worden gezet voor de toekomst?

Het rapport is op 20 januari 2021 aan de gemeenteraad aangeboden.

Alle betrokkenen zijn inmiddels geïnformeerd. Fracties, raadsleden en het college van B&W hebben afgesproken, voorafgaand aan de raadsvergadering van 4 februari 2021, zich niet uit te laten over het onderzoek.
Het rapport kunt u inzien via www.zeewolde.nl/gemeenteraad-en-college bij de raadsvergadering van 4 februari 2021.

Achtergrondinformatie

In verband met de corona-maatregelen zijn beide raadsvergaderingen niet toegankelijk voor publiek en pers. Eventuele insprekers kunnen, na zich te hebben aangemeld bij de griffie, in de vergadering aanwezig zijn.

De vergadering wordt uitgezonden via de Lokale Omroep Zeewolde, www.lokaleomroepzeewolde.nl/televisie en via de tv KPN digitaal kanaal 1481 of Ziggo digitaal kanaal 36.