Regionieuws

Aanbesteding Keolis op losse schroeven

Aanbesteding Keolis op losse schroeven

De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel hebben het voornemen om de ov-concessie IJssel-Vecht in te trekken. Na juridisch onderzoek hebben de provincies geconstateerd dat bij de aanbesteding door Keolis opzettelijk onjuiste informatie is verstrekt. Het voorgenomen besluit heeft grote gevolgen voor de provincies en voor Keolis. De provincies geven aan dat vals spel niet kan. Integer handelen en je aan de regels houden zijn basisprincipes waar niet aan getornd mag worden.

Reiziger voorop

De concessie IJssel-Vecht gaf Keolis het recht om het busvervoer te verzorgen in delen van Overijssel, Gelderland en Flevoland; voor de Veluwe en Midden Overijssel vanaf 13 december 2020, voor Lelystad per 4 september 2021 en voor IJsselmond vanaf 10 december 2023. De reiziger staat voor de provincies voorop en moet erop kunnen rekenen dat de bus blijft rijden. Daarom werken de provincies hard aan noodmaatregelen om het busvervoer vanaf december te laten doorgaan. Hoe dit er precies uit gaat zien onderzoeken de provincies nu.

Definitief besluit

Het definitieve besluit of de gunning wordt ingetrokken wordt eind juli genomen. Keolis heeft nu de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen tegen het voorgenomen besluit. Het intrekken van de gunning IJssel-Vecht aan Keolis is vooralsnog de enige maatregel. Het voorgenomen besluit om de gunning in te trekken levert op dit moment geen belemmeringen op voor andere lopende concessies met Keolis.

Reactie CDA

Het voornemen van de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland om de OV-concessie voor vervoerbedrijf Keolis in te trekken is verrassend, maar uiteindelijk onvermijdelijk. Dat zegt de CDA-fractie in Provinciale Staten van Flevoland.

De aankondiging van de provincies komt nadat zij hadden geconcludeerd dat Keolis ‘vals spel’ heeft gespeeld tijdens de aanbesteding van de concessie, die een waarde heeft van 900 miljoen euro. Er zouden geheime afspraken zijn gemaakt met Chinese fabrikanten van bussen, waardoor Nederlandse bedrijven buiten de boot vielen.

‘OV moet op peil blijven’

Volgens CDA-Statenlid Hennie Bogaards staat voorop dat het openbaar vervoer in de regio niet mag gaan lijden onder deze zaak. ‘De provincies moeten zorgen voor een eventuele noodoplossing, waarbij de reiziger niets van deze perikelen merkt en dat het openbaar vervoer op peil blijft’, zegt ze.

Onvermijdelijk

Volgens haar zat er voor de drie provincies weinig anders op dan het nemen van flinke stappen, maar het intrekken van de concessie noemt ze verrassend. ‘Dat is de meest verregaande maatregel’, zegt Bogaards. ‘Kennelijk zijn de juridische adviezen aan de colleges van GS duidelijk genoeg geweest. Ons lijkt deze beslissing uiteindelijk ook onvermijdelijk, want het lijkt ons onmogelijk om toch met Keolis verder te gaan’.

Een nieuwe aanbestedingsprocedure lijkt het CDA het meest logisch, waar de eerder afgevallen busbedrijven weer aan mee kunnen doen. Voor de regio Flevoland geldt de concessie voor het stadsvervoer in Lelystad (vanaf september 2021) en in de regio IJsselmond (Overijssel/Flevoland) vanaf december 2023.

Bron: Provincie Overijssel en CDA Flevoland

Advertentie