Loading...

Behoud ziekenhuisvoorziening in Lelystad
Behoud ziekenhuisvoorziening in Lelystad

Ziekenhuis St Jansdal ziet mogelijkheden voor toekomstbestendige zorg in Flevoland Door het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen met locaties in Lelystad, Dronten, Urk en Emmeloord, verandert er plotseling heel veel voor de inwoners van de provincie Flevoland. Voor hen zullen de reisafstanden naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis oplopen, wanneer het ziekenhuis in Lelystad definitief de deuren zou moeten sluiten. 

Ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk is altijd nauw verbonden geweest met MC Zuiderzee. Zo hebben beide ziekenhuizen meer dan tien jaar samengewerkt in de polikliniek Dronten, maar ook op andere zorgonderdelen werd samengewerkt.

Behoud van voorzieningen 

De afgelopen periode werd duidelijk dat het niet goed ging met de ziekenhuizen van de MC groep. St Jansdal heeft daarop geanticipeerd en nagedacht over een plan voor het behoud van een ziekenhuisvoorziening in Lelystad. De ontwikkelingen zijn vorige week in een stroomversnelling terecht gekomen. Het behoud van een ziekenhuisvoorziening is belangrijk voor de inwoners. De afgelopen dagen heeft St Jansdal hierover gesproken met betrokken partijen. De komende weken zal een en ander verder tot in detail worden uitgewerkt. St Jansdal wil de gezamenlijke polikliniek in Dronten, samen met de huisartsen, open houden.

Het plan voorziet in Lelystad onder andere uitgebreide poliklinische zorg, diagnostische afdelingen en een spoedpoli. Volledige SEH’s zijn aanwezig in Harderwijk en Almere. De verwachting is dat de inwoners van Lelystad voor ruim tachtig procent van hun ziekenhuisbezoeken gewoon terecht kunnen in hun eigen stad. Voor zeer specialistische zorg wordt er doorverwezen naar St Jansdal of andere omliggende ziekenhuizen. Ziekenhuis St Jansdal is bereid en in staat om met steun van de zorgverzekeraars een toekomstbestendige en moderne ziekenhuisvoorziening in Lelystad te organiseren. Hierbij wil St Jansdal uiteraard een beroep doen op de huidige medewerkers en medisch specialisten van MC Zuiderzee en Polikliniek Dronten.
Kwalitatief goede zorg dichtbij! Daar wil het Harderwijkse ziekenhuis zich honderd procent voor inzetten.

Nog een kandidaat:
Dinsdagochtend werd bekend dat ook met CCN, de Cardiologie Centra Nederland, gesprekken gaande zijn voor een eventuele overname en ook dat lijkt een serieuze kandidaat te zijn. CCN is een organisatie van zelfstandige behandelcentra voor hart- en vaatziekten. Uiteindelijk bepaalt de curator wie de ziekenhuizen mag overnemen.