Regionieuws

Convenant aanlegvoorwaarden glasvezel Nieuwe stap in proces voor snel internet in het buitengebied

Provincie Flevoland, de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad en Zeewolde en GlasDraad hebben samen afspraken gemaakt over de voorwaarden voor de aanleg van glasvezel, zodat het buitengebied overal op dezelfde wijze snel internet krijgt. Met de laatste handtekening onder het convenant is de volgende stap gezet voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied van oostelijk en zuidelijk Flevoland.

Internet buitengebied

Convenant

Om de vergunningaanvraag en de daadwerkelijke aanleg van het glasvezelnetwerk zo efficiënt mogelijk te laten verlopen zijn vooraf met elkaar de aanlegcondities bepaald. Voordeel is dat voor alle gemeenten dezelfde voorwaarden gelden. Deze voorwaarden zijn in het convenant vastgelegd.

Snel internet in het buitengebied

Bewoners en LTO hebben zich enorm ingespannen voor een succesvolle vraagbundeling zodat de aanleg van glasvezel gerealiseerd kan worden. Provincie Flevoland en de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad en Zeewolde onderschrijven het belang van een snelle, betrouwbare en toekomstbestendige internetvoorziening in het buitengebied van oostelijk en zuidelijk Flevoland. Ze vinden het belangrijk dat iedereen in Flevoland toegang kan krijgen tot snel internet. En dat komt met deze afspraken weer een stap dichterbij.

Advertentie